Policy Agenda

Gazdasági Fejlődés Index

Gazdasági Fejlődés Index: bizonytalan kilátások, nem lesz gyors javulás

Gazdasági Fejlődés Index: bizonytalan kilátások, nem lesz gyors javulás

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index ( GFI ) 2013. IV. negyedévében 0,96 azaz az első és második negyedévi (1,09 és 1,11) enyhe optimizmust követően lényegében fennmaradt a harmadik negyedévben mért (0,95), a növekedés bizonytalanságát jelző stagnálás. Sem a pénzügyi folyamatoknál, sem pedig a vállalati szféra teljesítményeinél nem megalapozott a kormányzati kommunikációval hirdetett optimizmus, és a háztartási gazdálkodásban pedig nyilvánvalóan fenntarthatatlan intézkedések eredményezik a javulásként hangoztatott stagnálást. Számos jel utal arra, hogy indexünk valamennyi rész-indikátora a kedvező nemzetközi monetáris és gazdálkodási környezet hatására mutat relatíve kedvező helyzetet.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: stagnálás a vállalkozásoknál és bizonytalanság a monetáris folyamatokban

Gazdasági Fejlődés Index: stagnálás a vállalkozásoknál és bizonytalanság a monetáris folyamatokban

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Indexe (GFI) 2013. II. negyedévében 1,11 azaz összességében az előző két negyedév stagnálása után, most enyhe javulásra utal. Az egyes rész-összetevők közül a monetáris mutatók javulnak, a háztartások helyzete talán kedvezőbbre fordulhat, míg a vállalkozások gazdálkodása továbbra is nehézségekkel terhelt. Az összességében 0,11 századnyi javulás már a magyarországi recesszió végét jelzik. Az indikátorok által jelzett folyamatok azonban csupán alacsony gazdasági növekedésre utalnak, akövetkező féléves időszakra a vállalati gazdálkodás mutatói esetében az eddig elmaradt fejlődés egy erőteljes kibontakozás esélytelenségét mutatja.

Tovább

Tovább stagnál a magyar gazdaság

Tovább stagnál a magyar gazdaság

A Policy Agenda Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2012. II. negyedévi értéke 1,09. Ez az előző negyedévhez (1,07) viszonyított minimális mértékű változás a következő féléves időszakra a folyamatok összességét tekintve változatlanul stagnálást jelez. Ugyanakkor a vállalati gazdálkodás rész-indikátorai esetében egyértelmű visszaesés tapasztalható.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: további lassulás várható

Gazdasági Fejlődés Index: további lassulás várható

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Indexe (GFI) 2012. III. negyedévében 0,89. Az előző negyedévhez (1,07) viszonyítva érezhető a negatív folyamatok erősödése (-0,17). A következő féléves időszakra a folyamatok összességét tekintve már nem csupán stagnálást, hanem inkább lassú romlást jelez az index. A vállalati gazdálkodás mutatói esetében különösen egyértelmű a visszaesés.

Tovább

Tovább lassul  a gazdaság a következő félévben

Tovább lassul a gazdaság a következő félévben

A Policy Agenda Gazdasági Fejlődés Index (GFI) értéke 2011. utolsó (IV.) negyedévében 1,04 volt, ami a harmadik negyedéves értékhez képest 0,30-es  csökkenést jelent. A háztartások pénzügyi helyzete, a vállalkozói szféra gazdálkodása és a magyar gazdaság monetáris és fiskális helyzete alapján azt látjuk, hogy a következő hónapokban tovább fog romlani a gazdaság helyzete. Egyelőre ez főként a cégek működésében és a monetáris helyzetben mérhető, de a lakosság pénzügyi nehézségei is nőnek.

Tovább

Tovább stagnál a magyar gazdaság

Tovább stagnál a magyar gazdaság

A Policy Agenda Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2012. II. negyedévi értéke 1,09. Ez az előző negyedévhez (1,07) viszonyított minimális mértékű változás a következő féléves időszakra a folyamatok összességét tekintve változatlanul stagnálást jelez. Ugyanakkor a vállalati gazdálkodás rész-indikátorai esetében egyértelmű visszaesés tapasztalható.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: a gazdasági csoda még várat magára

Gazdasági Fejlődés Index: a gazdasági csoda még várat magára

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Indexe (GFI) 2012. IV. negyedévében 0,98. Az előző negyedévhez viszonyítva összességében változatlanságot jelző folyamatokat mutat. A következő féléves időszakra indexünk a gazdasági folyamatokban a 2010 óta tartó erőteljes visszaeséshez képest, most további csökkenést, jó esetben stagnálást jelez. A háztartások gazdálkodásában és a vállalatok működésében nem látunk jeleket egy esetleges pozitív elmozdulásra, változatlanul egyértelmű az alacsony kereslet, az alacsony foglalkoztatás okozta kilátástalanság.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: stagnálás a vállalkozásoknál és bizonytalanság a monetáris folyamatokban

Gazdasági Fejlődés Index: stagnálás a vállalkozásoknál és bizonytalanság a monetáris folyamatokban

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2013. I. negyedévében 0,98 – azaz összességében az előző negyedévvel megegyező. Az előző negyedévhez viszonyítva érezhetően pesszimizmusra ad okot (-0,16) a monetáris folyamatoknál tapasztalható helyzet, míg ezzel lényegében megegyező mértékű erősödés figyelhető meg a háztartások gazdálkodásánál. A vállalati gazdálkodás mutatói esetében a változatlanság kedvezőtlennek mondható, az elmaradt fejlődés a kibontakozás esélytelenségére utalhat.

Tovább