Létminimum Magyarországon 2019-2020

Létminimum Magyarországon 2019-2020

A Központi Statisztikai Hivatal 1991 óta évente közölte a számított létminimum értéket. 2015-ben a KSH bejelentette, hogy szakmai okok miatt nem folytatja a létminimum-számítás közlését. Annak érdekében, hogy ez az értékes szakmai munka ne szakadjon meg, és legyen továbbra is egy olyan mérőszám, amely megmutatja, hogy milyen a társadalmi fejlődés dinamikája, ezt követően a Policy Agenda folytatta a kutatási programot.

A 2020. évre elvégzett létminimum-számításunk háztartásállománya 371 ezer fogyasztási egységet képviselt. Ennek az adatnak és e háztartások havi 46,3 milliárd Ft-os kiadási összegének egybevetéséből következően hányadosként adódott az átlagos érték. 2020-ban a létminimum egy fogyasztási egységre számított átlagos értéke havonta 124 820 Ft volt.

Becsléseink szerint 2020-ban e számított értékeknél alacsonyabb jövedelemből élt a lakosság 30%-a.

A létminimum meghatározása kapcsán érdekes adatnak számít az is, hogy regionálisan és településtípusos bontásban mennyien élnek a társadalmi küszöb alatt, hiszen jelentős különbség van a háztartások jövedelmi viszonyaiban az alapján, hogy az adott háztartás hol él. A 2020. évi létminimum esetében a községekben élők közel 41%-a élt ezen szint alatt, míg a fővárosban arányaiban ennél csaknem 22 százalékponttal kevesebben

 

A létminimum alatt élők arányának területi eloszlása

Településtípus

szerinti eloszlás

Régiós

eloszlás

Budapest19,1%Közép-Magyarország21,6%
Megyeszékhely /megyei jogú város21,5%Közép-Dunántúl18,5%
Többi város31,2%Nyugat-Dunántúl24,4%
Község40,9%Dél-Dunántúl36,8%
Észak-Magyarország39,4%
Észak-Alföld43,5%
Dél-Alföld36,9%

 

A teljes kutatási anyag 2020-ról elolvasható:Létminimum2020, 2019-ről: Létminimum2019.