Policy Agenda

Gazdasági Fejlődés Index

Túlsúlyos kockázati tényezők… – Gazdasági Fejlődési Index 2023. július

Túlsúlyos kockázati tényezők… – Gazdasági Fejlődési Index 2023. július

A Policy Agenda 2023. II. negyedévi Gazdasági Fejlődés Indexe továbbra is bizonytalansággal terhelt hónapokat jelez, és hosszú hónapok óta a fogyasztói árak emelkedésének szinte mindenre kiterjedő hatását mutatja. Az előző év összességében még viszonylag kedvező gazdasági növekedése már négy negyedéve folyamatosan lassul és recesszióba fordult. 2023 elejétől ikerdeficittel terhelt, komoly fiskális-monetáris nehézségekkel küszködő gazdasági visszaeséssel számolhatunk. Az orosz-ukrán háború az egész európai gazdaságra káros, hazánkban is minden gazdasági-pénzügyi folyamatra kiterjed. A vállalkozásokra, a háztartásokra nehezedő folyamat jelentős támogatásokkal kezelhető lenne, de a tartalékok felhalmozásának korábban elhalasztott lehetősége miatt a legtöbb gazdálkodó szervezet, a családok és szinte valamennyi intézmény számára nehéz időszak következik.
Tovább

A fejlődési csapda bezárul?

A fejlődési csapda bezárul?

A Policy Agenda 2022. III. negyedévi Gazdasági Fejlődés Indexe továbbra is bizonytalansággal terhelt hónapokat jelez, és a fogyasztói árak emelkedésének szinte mindenre kiterjedő hatását mutatja. Az év első felének viszonylag kedvező gazdasági növekedése folyamatosan lassul és recesszióba fordul. Az idei évre összességében még 4% körüli bővülést, de 2023-ra már az ikerdeficittel terhelt és emiatt is komoly fiskális-monetáris nehézségekkel küszködő gazdasági visszaesést jeleznek. Az orosz katonai támadás nemcsak az ukrán társadalom számára jelent egyre nehezebben elviselhető állapotokat, hanem az egész európai gazdaságra károsan hat. Hazánkra is egyre fokozódó terheket rak, szinte minden gazdasági-pénzügyi folyamatunkra kiterjed az energia-nyersanyag ellátás romlásával. A gazdasági válság leküzdése jelentős támogatásokat igényelne a legtöbb gazdálkodó szervezet, a családok és szinte valamennyi intézmény számára, de ennek kevés az esélye a tartalékok felhalmozásának korábban elhalasztott lehetősége miatt.   
Tovább

Meredek a gödör fala (GFI)

Meredek a gödör fala (GFI)

A Policy Agenda által számított 2022. I. negyedévi Gazdasági Fejlődés Indexe jelentős visszaesést és komoly nehézségekkel terhelt évet jelez. A megelőző évi általános gazdasági javulás, valamint még ez év elején is elfogadhatónak vélt folyamatok kedvezőtlenre fordulásával már egyértelmű, hogy ikerdeficittel, komoly fiskális-monetáris nehézségekkel terhelt időszak következik. A tavalyi év végétől egyre romló költségvetés, a már két hónapja tartó orosz-ukrán háború által elmélyülő – szinte az egész világgazdaságot befolyásoló és szinte minden gazdasági-pénzügyi folyamatra kiterjedő – gazdasági válság okozta helyzet már az infláció megugrásával és várható további növekedésével is jellemezhető, mérhető.  
Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: komoly mértékű GDP visszaesés, bizonytalan kilábalás

Gazdasági Fejlődés Indexe: komoly mértékű GDP visszaesés, bizonytalan kilábalás

A Policy Agenda által számított 2020. II. negyedévi Gazdasági Fejlődés Index (0,88%) is jelzi, hogy a bővülés eddigi kiugró növekedése jelentősen visszaesett, szinte valamennyi ágazat, így az exportunkban alapvető fontosságú ipar teljesítménye zuhant. Az egyensúly további romlására utal, hogy gyorsult a fogyasztói áremelkedés üteme, tovább gyengült a forint. A foglalkoztatottság csökkenése mellett a családi jövedelmek szűkülése is óriási gondokat okozhat.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: bizonytalanságok a növekedésben, gyengülő konjunktúra

Gazdasági Fejlődés Indexe: bizonytalanságok a növekedésben, gyengülő konjunktúra

A Policy Agenda által számított 2019. IV. negyedévi Gazdasági Fejlődés Index (1,01%) jelzi, hogy a bővülés előző negyedévében kezdődő enyhe csökkenése folytatódik, az év végére az építőipar eddigi kiugró növekedése visszaesett, az ipar növekedési várakozásai gyengültek. Az egyensúly további romlására utal, hogy gyorsult a fogyasztói áremelkedés üteme, tovább gyengült a forint. A vállalatok és a háztartások körében az eddigi optimizmus kissé csökken, részben a külső gazdaság lassulását is okozó kockázati tényezők – Brexit, világgazdasági helyzet érezhető romlása, így a külkereskedelmi partnereink növekedésének lassulása – részben a változatlan versenyképességi problémákkal összefüggő munkaerő-piaci anomáliáink miatt. A fiskális és monetáris folyamatainkat pedig az államháztartás év végére tervezettnél nagyobb – talán csak az időbeli elszámolás miatti – hiánya, valamint a folyó fizetési mérleg deficitje jellemzik.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassuló bővülés, alig változó gazdasági hangulat

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassuló bővülés, alig változó gazdasági hangulat

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) – a tavalyi erőteljes és az idei első negyedévi kedvező GDP növekedés után – 2019. III. negyedévében (1,02%) a bővülés enyhe csökkenését jelzi, egyes területeken már nem folytatódik a gazdaság korábbi erőteljes javulása. A vállalatok körében változatlan, de a háztartásoknál az eddigi optimizmusa csökken és enyhe kockázat is érezhető a külső gazdaság lassulása miatt. Ez jellemzi a fiskális és monetáris környezetet is. Az infláció erőteljes emelkedése megakad, de a forint gyengesége változatlan marad.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: kissé lassuló növekedés, változatlan optimizmus

Gazdasági Fejlődés Indexe: kissé lassuló növekedés, változatlan optimizmus

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) – a tavalyi erőteljes és az idei első félévi kedvező GDP növekedés eredményeként – 2019. II. negyedévében (1,04%) változatlan optimizmust mutat, bár a konjunktúramutatók enyhe csökkenése arra utal, hogy nem folytatódik a gazdaság korábbi erőteljes javulása. A háztartások és a vállalatok körében maradt az eddigi optimizmus, de bizonyos kételyek mutatkoznak a külső gazdaság lassulása, valamint a hazai meglévő és növekvő mennyiség/minőségi létszámhiány miatt. A fiskális és monetáris környezetet pedig az erősödő infláció, a forint változatlan gyengesége is befolyásolja. A lassuló – főként a német – konjunktúra és ezen belül is a hazai autóipari termelés várható szűkülése komolyabb hatással lehet a magyar növekedésre.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: lassuló növekedés, változatlan lakossági optimizmus

Gazdasági Fejlődés Index: lassuló növekedés, változatlan lakossági optimizmus

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) a tavalyi erőteljes éves GDP növekedés és az idei év első hónapjaiban tapasztalt bővülés után a későbbiekre már lassulást jelez. A mutató értéke 2019. I. negyedévében (0,99%) a korábbihoz hasonlóan nem mutat növekvő optimizmust, azaz nem folytatódik a gazdaság elmúlt negyedévekben jelentős, a tervezettnél is jobb javulása.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: változatlan lakossági optimizmus, bizonytalan fiskális-monetáris folyamatok

Gazdasági Fejlődés Indexe: változatlan lakossági optimizmus, bizonytalan fiskális-monetáris folyamatok

 

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) a 2018. közepén elért 4,2%-os GDP növekedést követően kis lassulást jelez a bővülésben. A mutató értéke a 2018. II. negyedévi enyhe visszaesés után azon a szinten maradt. Az index szerint ez évben nem folytatódik a gazdaság további javulása. A háztartások körében a fogyasztás bővülése – a jövedelmek jelentős szóródása mellett – változatlan marad. A vállalatok a mennyiség/minőségi létszámhiány mellett változatlanul versenyképességi problémákkal terheltek. A fiskális és monetáris környezet egyre jobban befolyásolja az emelkedő infláció és a jelentősen gyengülő forint. Számíthatunk egy lassuló nemzetközi konjunktúrára, sőt kezdődhet egy újabb romló nemzetközi pénzügyi folyamat.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassuló konjunktúra, változatlan vállalati-, és lakossági optimizmus, romló fiskális-monetáris folyamatok

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassuló konjunktúra, változatlan vállalati-, és lakossági optimizmus, romló fiskális-monetáris folyamatok

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) az előző évi kiegyenlített gazdasági bővülést követően 2018. közepére némileg megváltozott. A mutató értéke 2018. II. negyedévében kissé csökkent. Az index szerint ez évben lassuló ütemben folytatódhat a gazdaság javulása. A háztartások körében a fogyasztás bővülése – a jövedelmek jelentős szóródása mellett – változatlan, bár kissé lassúbb lesz. A vállalatok továbbra is mennyiség/minőségi létszámhiánnyal küzdenek, és ez is ronthatja teljesítményeiket. A hazai fiskális és monetáris környezet az emelkedő infláció és a gyengülő forint hatására a tervezettől eltérően alakulhat, és befolyásoló tényező lehet egy újabb romló nemzetközi pénzügyi folyamat.
Tovább