Policy Agenda

Gazdasági Fejlődés Index

Gazdasági Fejlődés Indexe: komoly mértékű GDP visszaesés, bizonytalan kilábalás

Gazdasági Fejlődés Indexe: komoly mértékű GDP visszaesés, bizonytalan kilábalás

A Policy Agenda által számított 2020. II. negyedévi Gazdasági Fejlődés Index (0,88%) is jelzi, hogy a bővülés eddigi kiugró növekedése jelentősen visszaesett, szinte valamennyi ágazat, így az exportunkban alapvető fontosságú ipar teljesítménye zuhant. Az egyensúly további romlására utal, hogy gyorsult a fogyasztói áremelkedés üteme, tovább gyengült a forint. A foglalkoztatottság csökkenése mellett a családi jövedelmek szűkülése is óriási gondokat okozhat.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: bizonytalanságok a növekedésben, gyengülő konjunktúra

Gazdasági Fejlődés Indexe: bizonytalanságok a növekedésben, gyengülő konjunktúra

A Policy Agenda által számított 2019. IV. negyedévi Gazdasági Fejlődés Index (1,01%) jelzi, hogy a bővülés előző negyedévében kezdődő enyhe csökkenése folytatódik, az év végére az építőipar eddigi kiugró növekedése visszaesett, az ipar növekedési várakozásai gyengültek. Az egyensúly további romlására utal, hogy gyorsult a fogyasztói áremelkedés üteme, tovább gyengült a forint. A vállalatok és a háztartások körében az eddigi optimizmus kissé csökken, részben a külső gazdaság lassulását is okozó kockázati tényezők – Brexit, világgazdasági helyzet érezhető romlása, így a külkereskedelmi partnereink növekedésének lassulása – részben a változatlan versenyképességi problémákkal összefüggő munkaerő-piaci anomáliáink miatt. A fiskális és monetáris folyamatainkat pedig az államháztartás év végére tervezettnél nagyobb – talán csak az időbeli elszámolás miatti – hiánya, valamint a folyó fizetési mérleg deficitje jellemzik.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassuló bővülés, alig változó gazdasági hangulat

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassuló bővülés, alig változó gazdasági hangulat

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) – a tavalyi erőteljes és az idei első negyedévi kedvező GDP növekedés után – 2019. III. negyedévében (1,02%) a bővülés enyhe csökkenését jelzi, egyes területeken már nem folytatódik a gazdaság korábbi erőteljes javulása. A vállalatok körében változatlan, de a háztartásoknál az eddigi optimizmusa csökken és enyhe kockázat is érezhető a külső gazdaság lassulása miatt. Ez jellemzi a fiskális és monetáris környezetet is. Az infláció erőteljes emelkedése megakad, de a forint gyengesége változatlan marad.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: kissé lassuló növekedés, változatlan optimizmus

Gazdasági Fejlődés Indexe: kissé lassuló növekedés, változatlan optimizmus

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) – a tavalyi erőteljes és az idei első félévi kedvező GDP növekedés eredményeként – 2019. II. negyedévében (1,04%) változatlan optimizmust mutat, bár a konjunktúramutatók enyhe csökkenése arra utal, hogy nem folytatódik a gazdaság korábbi erőteljes javulása. A háztartások és a vállalatok körében maradt az eddigi optimizmus, de bizonyos kételyek mutatkoznak a külső gazdaság lassulása, valamint a hazai meglévő és növekvő mennyiség/minőségi létszámhiány miatt. A fiskális és monetáris környezetet pedig az erősödő infláció, a forint változatlan gyengesége is befolyásolja. A lassuló – főként a német – konjunktúra és ezen belül is a hazai autóipari termelés várható szűkülése komolyabb hatással lehet a magyar növekedésre.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: lassuló növekedés, változatlan lakossági optimizmus

Gazdasági Fejlődés Index: lassuló növekedés, változatlan lakossági optimizmus

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) a tavalyi erőteljes éves GDP növekedés és az idei év első hónapjaiban tapasztalt bővülés után a későbbiekre már lassulást jelez. A mutató értéke 2019. I. negyedévében (0,99%) a korábbihoz hasonlóan nem mutat növekvő optimizmust, azaz nem folytatódik a gazdaság elmúlt negyedévekben jelentős, a tervezettnél is jobb javulása.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: változatlan lakossági optimizmus, bizonytalan fiskális-monetáris folyamatok

Gazdasági Fejlődés Indexe: változatlan lakossági optimizmus, bizonytalan fiskális-monetáris folyamatok

 

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) a 2018. közepén elért 4,2%-os GDP növekedést követően kis lassulást jelez a bővülésben. A mutató értéke a 2018. II. negyedévi enyhe visszaesés után azon a szinten maradt. Az index szerint ez évben nem folytatódik a gazdaság további javulása. A háztartások körében a fogyasztás bővülése – a jövedelmek jelentős szóródása mellett – változatlan marad. A vállalatok a mennyiség/minőségi létszámhiány mellett változatlanul versenyképességi problémákkal terheltek. A fiskális és monetáris környezet egyre jobban befolyásolja az emelkedő infláció és a jelentősen gyengülő forint. Számíthatunk egy lassuló nemzetközi konjunktúrára, sőt kezdődhet egy újabb romló nemzetközi pénzügyi folyamat.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassuló konjunktúra, változatlan vállalati-, és lakossági optimizmus, romló fiskális-monetáris folyamatok

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassuló konjunktúra, változatlan vállalati-, és lakossági optimizmus, romló fiskális-monetáris folyamatok

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) az előző évi kiegyenlített gazdasági bővülést követően 2018. közepére némileg megváltozott. A mutató értéke 2018. II. negyedévében kissé csökkent. Az index szerint ez évben lassuló ütemben folytatódhat a gazdaság javulása. A háztartások körében a fogyasztás bővülése – a jövedelmek jelentős szóródása mellett – változatlan, bár kissé lassúbb lesz. A vállalatok továbbra is mennyiség/minőségi létszámhiánnyal küzdenek, és ez is ronthatja teljesítményeiket. A hazai fiskális és monetáris környezet az emelkedő infláció és a gyengülő forint hatására a tervezettől eltérően alakulhat, és befolyásoló tényező lehet egy újabb romló nemzetközi pénzügyi folyamat.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: változatlan vállalati és lakossági optimizmus, bizonytalanabb fiskális-monetáris folyamatok

Gazdasági Fejlődés Index: változatlan vállalati és lakossági optimizmus, bizonytalanabb fiskális-monetáris folyamatok

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) az előző évi kiegyenlített gazdasági helyzetet követően 2018. elején is kiegyenlített helyzetet mutat, immár harmadik negyedéve szinte azonosan stagnálást, egyes mutatóiban kis fejlődést jelez. Az index szerint ez évben folytatódhat a gazdaság egészének a javulása. A háztartások esetében változatlan lesz- a jövedelmek jelentős szóródása mellett – a fogyasztás bővülése. A vállalatok bár minőségi létszámhiánnyal küzdenek, mégis ez évben összességükben nem tartanak romló vállalkozási környezettől.
Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: jövedelmek emelkedése a munkaerőpiac nehézségei mellett

Gazdasági Fejlődés Index: jövedelmek emelkedése a munkaerőpiac nehézségei mellett

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) az év folyamán tapasztalt, összességében nyugodt változatlanságot jelez. Értéke a IV. negyedévben nem változott. Az index szerint ez év végétől várhatóan lassabban, de folytatódhat a gazdaság egészének a kismértékű javulása. A háztartások fogyasztása tovább bővül, a vállalatok számára továbbra is nehézséget jelent a szakértő munkaerőpótlása és a megemelt bérszinthez történő igazodás. A pénzügyi folyamatoknál feltehetően tovább szűkül a készpénzállomány és túlteljesülnek a tervezett adóbevételek.
Tovább

GAZDASÁGI FEJLŐDÉS INDEX – módszertan

GAZDASÁGI FEJLŐDÉS INDEX – módszertan

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS INDEXE (GFI) úgynevezett egyidejű (leading) indikátor-index, amelyhez hasonlót – az OECD-ben is alkalmazott módszertan alapján – sok országban használnak a konjunktúra változásának rövid távú előrejelzéseként. Az elmúlt évtizedekben kutatóintézetek több alkalommal is használták, esetenként kimondottan a magyar gazdasági viszonyokhoz alkalmazott indikátorokkal.

Tovább