Policy Agenda

Gazdasági Fejlődés Index

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassan növekvő infláció, és bizonytalanul javuló gazdaság

Gazdasági Fejlődés Indexe: lassan növekvő infláció, és bizonytalanul javuló gazdaság

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) a az előző év végi lassú csökkenés után enyhén javuló tendenciát mutat, 2017. I. negyedévében 0,99 az értéke. Az index által jelzett tendencia a vállalkozások gazdálkodásában pozitív elmozdulást, a pénzügyi folyamatoknál javuló míg a háztartásoknál változatlan  helyzetet jelez a következő időszakra.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: hiányzó „eszközök” a versenyképesség javulásához

Gazdasági Fejlődés Index: hiányzó „eszközök” a versenyképesség javulásához

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) az év elejétől tartó lassú csökkenéssel 2016. IV. negyedévében tovább mérséklődött (0,89). Az index által jelzett tendencia mind a vállalkozások gazdálkodását, mind a pénzügyi folyamatok összességét kedvezőtlenebbnek jelzi a következő időszakra, mint a megelőző negyedévekben. A háztartások átlagos helyzete azonban változatlan, összességében kissé javuló is lehet. Az előző év negyedik negyedéhez (1,05) viszonyítva az index mostani részindikátorai közül a vállalkozások helyzetében látunk érezhető romlást, míg a pénzügyi és háztartási indikátorok az egy évvel korábbi szinthez képest csak kis csökkenést mutatnak.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index:  stabil pénzügyi helyzet, bizonytalan vállalkozások

Gazdasági Fejlődés Index: stabil pénzügyi helyzet, bizonytalan vállalkozások

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2016. III. negyedévében az előző negyedévi (1,06) mértéknél alacsonyabb, a számított 0,96-os érték összességében a gazdasági helyzet némi bizonytalanságát jelzi. Az index az előző három negyedévi pozitív irányú jelzés után most ismét enyhe csökkenést mutat. Az előző két negyedévhez képest valamennyi részmutató kissé visszaesett, de míg a pénzügyi és a háztartások gazdálkodására vonatkozók változatlanul pozitív tartományban mozognak, addig a vállalati indikátorok visszaesést, bizonytalanságot tükröznek. A mostani indikátor értékeket 2015. III. negyedévéhez is viszonyíthatjuk, így az egy évvel korábbi helyzethez képest valamennyi részindikátor kis (néhány tizednyi) javulást mutat, és összességében 0,99-os a GFI értéke.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: bizonytalan növekedési várakozások

Gazdasági Fejlődés Index: bizonytalan növekedési várakozások

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2016. II. negyedévében az előző negyedévi (1,07) mértékkel lényegében azonos: a számított 1,06-os értékkel összességében a gazdaság várható változatlanságát jelzi. Az index az eltelt három negyedévben kissé hullámzik, enyhe emelkedés után ismét csökkenést jelez. Az előző két negyedévhez képest a pénzügyi mutatók összesített indexe érezhetően visszaesett, míg a háztartások helyzete kissé javul, szemben a vállalkozások változatlanul bizonytalan kilátásaival.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: lassuló növekedés és szűkülő lehetőségek

Gazdasági Fejlődés Index: lassuló növekedés és szűkülő lehetőségek

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2016. I. negyedévében az előző negyedévi (1,05) mértékkel lényegében megegyezően: 1,07-os értéket mutat. Az index a 2005. második és harmadik negyedév után ismét emelkedett, enyhén javul. Most az előző két negyedévhez képest a pénzügyi mutatók összesített indexe javul, míg a háztartásoké stagnál és a vállalkozásoké érezhetően romlik.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: lassuló növekedés és szűkülő lehetőségek

Gazdasági Fejlődés Index: lassuló növekedés és szűkülő lehetőségek

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2015. IV. negyedévében az előző negyedévi mértéknél kissé kedvezőbb, 1,05-os értéket mutat. Az index az első negyedévi növekedés utáni csökkenés majd stagnálás után ismét enyhén javul. Az előző két negyedévhez képest a vállalkozások összesített mutatója javul, míg a háztartások helyzete lényegében stagnál és a monetáris mutatók romlanak.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: bizonytalan kilátások, nem lesz gyors javulás

Gazdasági Fejlődés Index: bizonytalan kilátások, nem lesz gyors javulás

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index ( GFI ) 2013. IV. negyedévében 0,96 azaz az első és második negyedévi (1,09 és 1,11) enyhe optimizmust követően lényegében fennmaradt a harmadik negyedévben mért (0,95), a növekedés bizonytalanságát jelző stagnálás. Sem a pénzügyi folyamatoknál, sem pedig a vállalati szféra teljesítményeinél nem megalapozott a kormányzati kommunikációval hirdetett optimizmus, és a háztartási gazdálkodásban pedig nyilvánvalóan fenntarthatatlan intézkedések eredményezik a javulásként hangoztatott stagnálást. Számos jel utal arra, hogy indexünk valamennyi rész-indikátora a kedvező nemzetközi monetáris és gazdálkodási környezet hatására mutat relatíve kedvező helyzetet.

Tovább

Gazdasági Fejlődés Index: stagnálás a vállalkozásoknál és bizonytalanság a monetáris folyamatokban

Gazdasági Fejlődés Index: stagnálás a vállalkozásoknál és bizonytalanság a monetáris folyamatokban

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Indexe (GFI) 2013. II. negyedévében 1,11 azaz összességében az előző két negyedév stagnálása után, most enyhe javulásra utal. Az egyes rész-összetevők közül a monetáris mutatók javulnak, a háztartások helyzete talán kedvezőbbre fordulhat, míg a vállalkozások gazdálkodása továbbra is nehézségekkel terhelt. Az összességében 0,11 századnyi javulás már a magyarországi recesszió végét jelzik. Az indikátorok által jelzett folyamatok azonban csupán alacsony gazdasági növekedésre utalnak, akövetkező féléves időszakra a vállalati gazdálkodás mutatói esetében az eddig elmaradt fejlődés egy erőteljes kibontakozás esélytelenségét mutatja.

Tovább