Gazdasági Fejlődés Index: bizonytalan növekedési várakozások

Gazdasági Fejlődés Index: bizonytalan növekedési várakozások

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2016. II. negyedévében az előző negyedévi (1,07) mértékkel lényegében azonos: a számított 1,06-os értékkel összességében a gazdaság várható változatlanságát jelzi. Az index az eltelt három negyedévben kissé hullámzik, enyhe emelkedés után ismét csökkenést jelez. Az előző két negyedévhez képest a pénzügyi mutatók összesített indexe érezhetően visszaesett, míg a háztartások helyzete kissé javul, szemben a vállalkozások változatlanul bizonytalan kilátásaival.

Továbbra is nehézségekkel terhelt a gazdaság növekedése…

A GFI index lassan egy éve nem jelzi érezhetően azt, hogy gazdasági folyamataink megalapozott fejlődést eredményeznek. A korábban tervezettnél alacsonyabb növekedésnél esetleg még további lassulás lehetséges és csak 2,2-2,4 % közötti lesz éves növekedésünk. A külföldi tőkekivonulás, az ipari termelés lassulása, a beruházások alacsony szintje miatt a gazdaság szereplői egyre kevésbé bíznak a vállalkozásuk megalapozott növekedésében. A vállalkozások komoly létszámgondokkal küszködnek.  

A részindexek alakulása, a változások értéke

A GFI pénzügyi mutatói az előző negyedévhez viszonyítva romlottak, jelezve, hogy a világgazdaságban is erősödő gazdálkodási nehézségek hozzánk is begyűrűznek. Kedvező lehet az, hogy mind a vállalati, mind a lakossági hitelezés volumene ez évben már növekedett és további javulás várható e téren.

A kkv-szektor hitelállománya érezhetően bővült 2016 eddigi időszakában, 3,4%-kal, egyértelműen a Növekedési Hitelprogram hatására. Az év végéig a hitelezési feltételek összességében tovább enyhülhetnek és ezt egyúttal a forinthitelek átlagos finanszírozási költségeinek mérséklődése kísérheti. Azonban a kereslet csökkenése miatt bekövetkező gazdasági növekedés-lassul a vállalati hiteligényeket jelentősen mérsékelheti.

….bár a fiskális folyamataink kedvezőek

Az ez évi 2%-os költségvetési hiányt a gazdaságpolitika ma már tényként kezeli, bár a költségvetés belső szerkezete komoly társadalmi feszültségeket teremtett. Egyértelmű az is, hogy adósság-állományunk csökkentése változatlanul csak lassan halad. Az egészségügy, oktatás és szociális területekből eddig kivont támogatások pótlását sem oldotta meg a következő év már jóváhagyott költségvetése. Fokozódni fog a költségvetés folyamatos fellazítását célzó társadalmi nyomás.  Érezhető lesz a beruházások visszaesése a csökkenő eu-támogatások miatt. Megnőtt a bizonytalanság Nagy-Britannia távozása miatt.

A háztartási index eltakarja a jövedelmi különbségeket…

A GFI indexünkben a háztartási gazdálkodás indikátorai kismértékű növekedést mutatnak. A részletes, az egyes jövedelmi helyzetű családokat elemző tanulmányok azonban bizonyítják a háztartások helyzetében egyre növekvő különbségeket. A felső és alsó tizedekbe tartozó családok helyzetében kialakult jövedelmi-vagyoni eltérések tovább növekednek.

2016 júniusában a nyilvántartott álláskeresők száma – az előző negyedévi 421 ezerről – most 292 ezer főre csökkent. A munkanélküliek aránya pedig 5,1 %-ra esett, ami elismerésre méltó lenne, ha nem kedvezőtlen munkaerőpiaci folyamatok hatására alakulna ilyen alacsonyan. A 15–24 éves korosztály munkanélküliségi rátája is tovább mérséklődött, 13,3%-ra. A közmunka és a külföldi munkavégzők számának növekedése magyarázza a kedvezőbb foglalkoztatási helyzetet. A reálkeresetek összességükben kissé bővülnek. Az év hátralévő felében is várható, hogy az infláció hónapról hónapra most már néhány tized százalékkal emelkedik.

A vállalati szféra változatlanul bizonytalan…

A vállalkozói szféra gazdálkodása – az időnként kedvező, a német IFO-index által is jelzett export piaci konjunktúra ellenére,  és –  az egyre kedvezőbbnek kommunikált adózási helyzettel szemben sem javul érezhetően. A GFI vállalati indikátorai összességében bizonytalanságot jeleznek. Különösen kedvezőtlen a külföldi tőkének az első negyedévet követően most alacsonyabb, de még mindig jelentős mértékű kivonulása. Az ipari termelés az áprilisi 5,9%-os növekedést követően májusban és júniusban is néhány tizeddel visszaesett. 

A vállalati gazdálkodás bizonytalanságára utalnak a tőkeellátottság problémái, és az egyre nagyobb gondokat okozó létszám nehézségek. Bár a hitelezésben kedvező lépések történtek és várhatóan további könnyítések segíthetik a cégeket, azok mégsem bíznak a gazdálkodás egyértelműen kedvezőbb környezetének megteremtésében, számukra érezhető fejlesztésében.

2016 végéig a forint az euróhoz mérve további 1,0, míg a dollárhoz viszonyítva 3-4 %-kal gyengülhet. Év végéig a jelenlegi kedvező fiskális folyamataink ellenére sem bízhatunk a hitelminősítők további kedvező felminősítésében, főként a lassuló GDP növekedésünk, illetve az azt kiváltó reálgazdasági problémáink miatt.