Gazdasági Fejlődés Index: jövedelmek emelkedése a munkaerőpiac nehézségei mellett

Gazdasági Fejlődés Index: jövedelmek emelkedése a munkaerőpiac nehézségei mellett

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) az év folyamán tapasztalt, összességében nyugodt változatlanságot jelez. Értéke a IV. negyedévben nem változott. Az index szerint ez év végétől várhatóan lassabban, de folytatódhat a gazdaság egészének a kismértékű javulása. A háztartások fogyasztása tovább bővül, a vállalatok számára továbbra is nehézséget jelent a szakértő munkaerőpótlása és a megemelt bérszinthez történő igazodás. A pénzügyi folyamatoknál feltehetően tovább szűkül a készpénzállomány és túlteljesülnek a tervezett adóbevételek.

A gazdaság növekedése lassulni fog…

A negyedik negyedévi GFI indexünk is alátámasztja, hogy a vállalkozások körében inkább a pozitív kilátások erősödnek. A gazdaság egésze 2018-ban várhatóan 4%-hoz közeli bővülhet, ez persze a régiós növekedés átlaga lehet. A beruházások 2017 évi erőteljes emelkedése után 10% közelébe lassulnak. Az export bővülése a negyedik negyedévben tovább közeledett a kivitelhez, üteme fennmaradhat a következő időszakban is.

A gazdaság növekedése 2017 negyedik negyedévében gyorsabb volt az előző negyedéveknél. Az az ipari és az építőipari termelés (30% közeli) valamint a kiskereskedelmi forgalom növekedése is erőteljesebb lehetett az év korábbi időszakánál. Az építőipari termelés azonban lelassul és az autóiparban is tovább tarthat az előző évek visszaesése, stagnálása. A gazdasági növekedést erősíti az emelkedő mértékben érkező EU-transzferek.

A gazdaság egészében év végéig folytatódtak az első félévre jellemző kedvezőbb tendenciák és ez 2018 első felében nyilván fennmarad. Egyértelmű azonban, hogy a feltételezhető 3,8%-os gazdasági növekedés jórészt az EU támogatások hatása lesz. A beruházás által megalapozott növekedés a gyors a fogyasztás emelkedését is fenntartja.

Erősödik az infláció….

A GFI pénzügyi mutatói a harmadik negyedévhez képest nem jeleznek különösebb változást. Összességében pozitív a monetáris és fiskális helyzetünk. 2017-ben az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi hiánya – az EU-transzferek lassú, vontatott beérkezése, és azok jelentős volumenű költségvetési megelőlegezése következtében – 2 ezer milliárd forint alakult. A GDP-arányos deficitünk azonban az EU-támogatások megelőlegezése nélkül csupán 2%, de a 2018. évre tervezett 2,4%-os költségvetési deficit magasabb lesz a 2017-évinél.

Kedvezően alakultak az adó- és járulékbevételek, így a jövedelemadóból származó bevételek 7,9%-kal emelkedtek, ezen belül is pl. a növekedési adóhitelt visszafizető vállalatok növekvő befizetéseinek eredményeként. A társadalombiztosítási járulékok 2,4%-kal, a termelési adó- bevételek pedig az év folyamán 6,2%-kal emelkedtek.

Az adósságszolgálatunk javul és a pénzügyi kereslet változatlan szintű. Az import/behozatal dinamikája nagyobb a kivitelnél. Ezzel együtt a csökkenő bevétel ellenére számottevő a külkereskedelmi bevételünk. Romlottak azonban a cserearányok (mintegy 1%-kal), viszont a kissé erősödő forint lassítja a külső árnövekedés hatását.

A háztartások helyzete csak az átlag-számok szerint javul…

A háztartási gazdálkodás indikátorai az előző negyedévhez hasonlóak. A családok vagyoni helyzete javul, a korábban is megállapított legfelső és legalsó jövedelmi rétegek közötti különbség növekedése mellett.

A bruttó keresetek 2017-ben igen gyorsan, mintegy 13%-kal emelkedtek. A reálkeresetek összesen több mint 10%-kal nőttek, annak eredményeként, hogy 2017-ben 15%-os minimálbéremelés történt. 2018-ban a további 8% kisebb nyomást gyakorol majd a béremelésekre. Emellett a munkaerőhiány hatása továbbra is jelentős marad. A cégek a növekedésük fő akadályának a munkaerő, azaz főleg a szakképzett dolgozók hiányát tartják. Az építőiparban a cégek kétharmadának, a szolgáltató és ipari vállalkozások pedig mintegy egyharmadának lehet ez komoly hátráltató tényező további működésükben.

A kiskereskedelmi forgalom bővülése is tovább tart, ez évben 4%-ot meghaladva. A lakossági fogyasztás 4% feletti emelkedése 2018-ban lényegében fennmarad

A megkezdődött fogyasztói áremelkedés különös problémát nem okozhat. Az elmúlt három hónapban 2,5% feletti mértékben nőttek a fogyasztói árak és éves szinten is ez az ütem marad fenn, befolyásolva mind a bérek, mind pedig a nyugdíjak reálértékét.

A vállalatok továbbra is munkaerőhiánnyal küszködnek…

A GFI vállalati indikátorai változatlan helyzetet jeleznek. 2018-ban továbbra is gondokat okozhat a vállalkozások gazdálkodásában a béremelés, ezt sok vállalkozás megpróbálja csökkentett munkaidővel, vagy egyéb módon megkerülni. A munkáltatókat terhelő adók mérséklését nem tartják lehetségesnek, nem bíznak ebben.

A vállalati hitelállomány – a gazdaság-élénkítés hatására – tovább bővül. Kedvezőbbé váltak az adózási és beruházási hitel-lehetőségek is. A kkv-szektor körében azonban még mindig jelentősen elmarad a hitelfelvételi hajlandóság a tényleges lehetőségektől.