Gazdaság: Stagnáló adatok, enyhén pozitív piaci várakozások

Gazdaság: Stagnáló adatok, enyhén pozitív piaci várakozások

A Policy Agenda Gazdasági Fejlődés Indexe 2012. I. negyedévi értéke 1,07 volt, amely az előző negyedévhez viszonyítva képest nem változott. A háztartások pénzügyi helyzete, a vállalkozói szféra gazdálkodása és a magyar gazdaság monetáris és fiskális helyzete alapján azt látjuk, hogy a várakozások mérsékelt optimizmust mutatnak.

Az adatok még nem mutatják, de a piacok fejlődésben bíznak

Az index a gazdasági folyamatok változatlanságát jelzi és ez alapján összességében egyelőre nem mutat megalapozottan kedvező várakozásokat a következő negyedévre. A magyar gazdaság teljesítménye az elmúlt két év – a világgazdasági válság hatásainak következtében is – jelentős lassulását követően még nem mutatja a fejlődés nagyon várt jeleit. Az indexben szereplő fontos gazdasági indikátorok többsége a következő negyedévekre változatlanul alacsony teljesítményt valószínűsít, bár a stagnálás akár a piac bizonyos optimizmusára is utalhat.

A GFI index értéke 2010 óta is negyedévről-negyedévre a magyarországi gazdasági fejlődés hullámzását mutatta. 2010 második negyedévétől a gazdaság konjunkturális helyzete romlott (–0,16 és –0,23) majd 2011 év elejétől enyhe javulás után (0,25 és 0,24) a második negyedévi megtorpanást (–0,13) követően a negyedik negyedben – egyértelműen a magyar gazdaság és pénzügyi helyzet iránti nemzetközi/hazai bizalom csökkenésének következményeként – erőteljesen (­­–0,32) zuhant. Most 2012 első negyedében összességében újra a folyamatok stagnálását, a Magyarországgal szembeni túlzott deficit eljárás valószínű megszüntetésének eredményeként a piaci bizalom enyhe erősödését tapasztalhatjuk.

Áfa elmaradása miatt stagnálnak a pénzügyi mutatók

A magyar gazdaság monetáris és fiskális helyzetét tükröző rész-indikátorok szintje lényegében változatlan (–0,03). Míg a csökkenés a megelőző két negyedévben erőteljes volt (-0,24) és változatlanul a magyar monetáris és fiskális politika nehéz helyzetét jelezte, 2012 második negyedétől már feltételezhetően kevesebb nehézségekkel kell megküzdenie a magyarországi pénzügyi szektornak. Az IMF hiteltárgyalások esetleges sikeres lezárása után csökkenhet az alapkamat és a magyar fizetőeszköz árfolyamának mozgása is enyhülhet.

A monetáris helyzetet jelző indikátorok közül az adósságszolgálatunk teljesítését az áru- és szolgáltatás-deviza exportunk folyamatosan csökkenő részben tudja ellensúlyozni. A tervezett áfa-befizetések változatlanul gyengébbek a tervezettnél, nehezen teljesülnek, a következő hónapokra is várható lassulást jeleznek.

Háztartásoknál nem látni a kilábalás esélyét, a vállalkozók valamelyest bizakodóbbak

A háztartások gazdálkodási folyamatai az elmúlt két évben összességében folyamatosan romlottak, 2012. első negyedévében is lényegében stagnálást tapasztalunk (–0,1). Lassan ugyan, de tovább romlik a vagyoni helyzet, a reálkereset a 2011. második-harmadik negyedévében mért enyhe stagnálás majd visszaesés után év végi kissé javulást követően változatlan szintű. A fiatalok munkanélkülisége meghatározó mértékben magas, a 2010-es év során folyamatos növekedés után a 2011-es első háromnegyedévi lényegi stagnálás után újra emelkedik.

A vállalkozói szféra gazdálkodásának negyedéves indexei az eltelt két évben erőteljes hullámzást mutattak, most 2012. első negyedévében azonban alig mérhetően, de pozitív a változása (0,03). A megelőző harmadik negyedévi kis javulást, rövid optimizmust a negyedik negyedévben a jövőre vonatkozó pesszimizmus követte és most sem mutatkozik komoly javulási esély. Az export piaci konjunktúrát – a németországi kedvező várakozások mellett – sem lehet egyenlőre elfogadhatónak tartani. Az ipari termelés remélt változatlan szintű fennmaradása, a közvetlen tőkebefektetések várt növekedésének elmaradása és a vállalati hitelállomány alacsony szintje a vállalkozások oldaláról nem jelez 2012 második negyedére egyértelmű kibontakozó gazdálkodási folyamatot.

Interjú Kiss Ambrus elemzővel: http://gazdasagtv.hu/allamhaztartas/2012-05-02/stagnalo-gazdasag-feny-az-alagut-vegen