Tovább lassul  a gazdaság a következő félévben

Tovább lassul a gazdaság a következő félévben

A Policy Agenda Gazdasági Fejlődés Index (GFI) értéke 2011. utolsó (IV.) negyedévében 1,04 volt, ami a harmadik negyedéves értékhez képest 0,30-es  csökkenést jelent. A háztartások pénzügyi helyzete, a vállalkozói szféra gazdálkodása és a magyar gazdaság monetáris és fiskális helyzete alapján azt látjuk, hogy a következő hónapokban tovább fog romlani a gazdaság helyzete. Egyelőre ez főként a cégek működésében és a monetáris helyzetben mérhető, de a lakosság pénzügyi nehézségei is nőnek.

Lassuló gazdaság, fokozódó nehézségek

Az index csökkenése a gazdasági folyamatok lassulását mutatja és ez alapján összességében kedvezőtlen várakozásokat jelez a következő negyedévre. A magyar gazdaság teljesítménye az elmúlt két évben a világgazdasági válság hatásait is tükrözve jelentősen lassult. A fontos, az indexben szereplő gazdasági indikátorok többsége, a következő negyedévekre további visszaesést, vagy változatlanul alacsony teljesítményt valószínűsít.

A GFI értéke az eltelt két évben negyedévről-negyedévre a gazdasági fejlődés hullámzását mutatja. 2010 második negyedévétől a magyar gazdaság konjunkturális helyzete év végéig romlott, majd 2011 év elejétől kissé javult ugyan, de a második negyedévi megtorpanás után a negyedik negyedévben ismét erőteljesenzuhant. Ez egyértelműen a magyar gazdasági és pénzügyi helyzet iránti nemzetközi (és hazai) bizalom csökkenését jelzi.

A 2011. IV. negyedévi csökkenést a vállalkozások részéről jelentkező pesszimizmus és a monetáris és fiskális folyamatok kedvezőtlen folyamatai alapozták meg.

A monetáris helyzet a legrosszabb – magas marad az alapkamat

A magyar gazdaság monetáris és fiskális helyzetét tükröző mutatók változása –0,29. Ez a csökkenés a megelőző negyedévben is hasonló (-0,24) nagyságrendű volt, és változatlanul a magyar monetáris és fiskális politika további nehéz helyzetét jelzi. 2012 első hónapjaiban várhatóan komoly nehézségekkel küzd majd a magyarországi pénzügyi szektor, kiemelkedően magas marad az alapkamat és igen hektikus lesz továbbra is a magyar fizetőeszköz árfolyama.

A készpénz és az azonnal készpénzként használható betétek állománya2012. utolsó negyedévében is folyamatosan nőtt. Emelkedő adósságszolgálatunk teljesítését az áru- és szolgáltatás-deviza exportunk folyamatosan csökkenő részben tudja ellensúlyozni. A tervezett áfa-befizetések a II. negyedévet leszámítva az év folyamán alig teljesültek, a IV. negyedévi lényegében stagnáló helyzet a következő hónapokra is várható lassulást jelez.

Háztartások pénzügyi helyzete tovább romlik

A háztartások gazdálkodási folyamatai az elmúlt másfél évben folyamatosan romlanak, 2011. utolsó negyedévében is –0,1 a részindex csökkenése. Lassan ugyan, de egyértelműen romlik a vagyoni helyzet, a reálkereset az év második-harmadik negyedévében mért enyhe stagnálás majd visszaesés után év végén is csak kissé javult. A fiatalok munkanélkülisége meghatározó mértékben magas, a 2010. évi folyamatos növekedés után a 2011-es első háromnegyedévi lényegi stagnálás után újra kissé emelkedik.

Gondban a cégek is – exportban a remény

A vállalkozói szféra gazdálkodásának negyedéves indexei erőteljes hullámzást mutatnak, változása 2011. negyedik negyedévében –0,59, ez megerősíti a Policy Agenda KKV bizalmi indexe során mért állapotot. A megelőző harmadik negyedévi kis javulást, rövid optimizmust most megint a jövőre vonatkozó pesszimizmus uralja. Az export piaci konjunktúra kedvező várakozásai mellett még az ipari termelés változatlan szintű fennmaradását lehet elfogadhatónak ítélni, de már a közvetlen tőkebefektetések visszaesése és a vállalati hitelállomány csökkenő szintje a vállalkozások erőteljes, 2012. elejére újra egy visszaeső lassuló gazdálkodási folyamatát jelzik.

A GFI alakulása megerősíti azt a korábbi makrogazdasági prognózisunkat, hogy 2012-ben a magyar GDP mintegy 2 százalékkal csökkenhet. Ennek oka, hogy a hazai és külső kereslet nagymértékben visszaesik, a gazdaság élénkítése feltehetően az IMF-EU hitel eredményeként csak a harmadik-negyedik negyedévtől lehet pozitív változást elképzelni a gazdasági teljesítményekben.