Válságprognózis: ez a válság teljesen más, mint a legutóbbi

Válságprognózis: ez a válság teljesen más, mint a legutóbbi

A 2020. március végéig ismertté vált tények alapján kíséreljük megbecsülni, hogyan alakulhatnak gazdaságunk-társadalmunk folyamatai a koronavírus okozta válság miatt. 

Elöljáróban fontos hangsúlyozni, hogy most nem a pénzügyi szektor „fertőződöttsége” okoz világméretű járványt, mint 2008-ban. A globalizált gazdaság folyamatai nagyjából rendben folytak, és most a valóban jól működő rendszerek és ágazatok, vállalkozások kerültek/kerülnek lehetetlen helyzetbe, amely akár eddigi kiemelkedő tevékenységük ellenére csődjüket is okozhatja. Ezzel pedig hazánkban is százezreket foszt meg munkájuktól, a családok nagy részének okoz komoly megélhetési nehézségeket. 

A 2020 márciusára kialakult világgazdasági helyzet alapjaiban befolyásolja az eddig pozitívnak ítélhető felzárkózási folyamatunkat. Egyértelművé vált a komoly mértékű gazdasági visszaesés és bizonytalanná az, hogy a koronavírus miatti, az egész világra kiterjedő járvány milyen hatásokkal jár a magyar gazdaságra. A hazánkat érintő rövid- és hosszabb távú hatások valós mértéke még nem látható. Ezért „bátor” lépésnek tűnhet becslést adni a várható gazdasági változások számszerű mértékére – de nézzük a számokat!

NÖVEKEDÉS HELYETT KOMOLY VISSZAESÉS …

A nemzetközi gazdasági szervezetek jelenleg a globális GDP 1,9 százalékos csökkenését, ezen belül például az amerikai gazdaság 3,3 százalékos, az eurózóna 4,2 százalékos visszaesését valószínűsítik. A kínai gazdaság az első negyedévi zuhanás után lassan fog élénkülni, de éves szinten már 2 százalékkal is nőhet. Az EKB elnöke pedig az eurózónában 5%-os visszaesésről beszél. A nemzetközi prognózisokban 2020 második negyedévében súlyos visszaesést, majd a második félévben már – igen nagy optimizmussal – emelkedést feltételeznek.

A járvány hazai kitörése óta eltelt egy hónap alatt is folyamatosan, nagy mértékben leromlottak gazdasági kilátásaink. Több prognózis elképzelhető a következő másfél-két évre. Így március elején számítottunk egy „A” változatot – amely 2020-ra 2,8% és 2021-re 3,6%-os visszaesést jelez – és egy március végi kissé mélyebb visszaesést mutató, de hamarabb felívelő „B” változatot – amely 2020-ra 3,7% és 2021-re már csak 2%-os visszaesést jelez. A járvány nagysága és vége azonban nagyon bizonytalan, ezért a gazdasági romlás nagyobb is lehet, már ez évi 5-7%-os visszaesést sem tartanak kizártnak az elemzők.

GDP volumenváltozás*

(előző év azonos időszakához, %)

negyedév/évAz előző válság éveiA korona-vírus járvány ideje
2008.2009.2010.2019.2020.2021.2020.2021.
tényfebruári előrejelzésmárciusi becslés
„A” változat a hónap elején„B” változat a hónap végén
I.102,292,999,5105,3104,2102,694,3102,693,3
II.102,692,1100,4104,9103,697,295,796,596,5
III.101,892,5101,2105103,395,496,993,499,5
IV.97,995,6101,4104,5102,893,798,892,7102,5
ÉV101,193,3100,7104,9103,297,296,496,398,0
változás %-6,70,73,2-2,8-3,6-3,7-2,0

* BECSLÉS a válság várható lefolyása alapján, 2020. március!

Egyértelmű, hogy a fiskális és monetáris folyamatainkat alapvetően átírja az államháztartás gazdasági válság megoldására fordítandó forrás-átcsoportosítása és -felhasználása, valamint a forint árfolyam gyengülése és az infláció várható meglódulása. A feltételezett növekedési pályában a 2020 negyedik negyedévi visszaesés mértéke akár 7-8 % is lehet.

HIÁNY 3% FELETT, MONETÁRIS BIZONYTALANSÁG …

A monetáris és fiskális helyzetünk bizonytalanságai a válság szembetűnő jellemzői lesznek. Kedvezőtlen hatásainak leküzdése a kiadások jelentős átcsoportosításával a GDP akár egyötödét is jelentheti. A 2020-ra tervezett, akár 1% körülire csökkenő államháztartási hiány 3% fölé emelkedhet. Az ez évre tervezett 367 milliárdos hiányt akár további 900-1000 milliárd Ft-tal túl is lehet lépni, a várható rendkívüli EU-s támogatás felhasználásán túl. Az Európai Unió 100 milliárd euró nagyságú “szolidaritási pénzügyi eszköznek” nevezett csomagjának célja, hogy a munkavállalók megélhetése ne kerüljön veszélybe, a vállalkozásokban alkalmazottak rövidített munkaidőben dolgozhassanak és továbbra is fizetni tudják bérleti díjaikat, számláikat, mindezzel is elősegítve a gazdaság stabilizálását.

A 2019. évi 325 forintos átlagos euró-árfolyam 2020 végére 350-360 fölé is romolhat. A pénzügyi szektorban a kamatokra és tőketörlesztésre előírt moratórium átmenetileg rontja a bankok helyzetét, likviditását, de ez jóval kisebb kárt jelent, mint az életképes cégek csődje, és a háztartások pénzügyi ellehetetlenülése. Átmenetileg lelassul a pénzügyi szféra növekedése, de feltehetően a leggyorsabban fog magához térni a válságból a gazdasági ágazatok közül.

A válságnak számos befolyásoló hatása van az inflációra, amely várható alakulása is nehezen becsülhető. A fogyasztói piac nagy részénél – élelmiszereknél, ázsiai import iparcikkeknél – a hiányhelyzet és az importverseny csökkenése vagy megszűnése okozhat áremelkedést, más cikkeknél viszont a világpiaci áresések (olaj, energia) jellemzők. Egyébként pedig a járvány időszakában a fogyasztásnak a szokásostól nagy mértékben eltérő alakulása torzíthatja a statisztikailag számított inflációt.

HÁZTARTÁSOK KRITIKUS JÖVEDELEM-SZŰKÜLÉSE …

A válság első megrendítő hatása a munkaerőpiaci sokk. Be kell zárni munkahelyeket, ágazatok tevékenysége szűnik meg részben vagy egészben, mint pl. az idegenforgalom és a szolgáltatások nagy része.  A 4,5 millió foglalkoztatott akár 8-10%-ának teljesen megszűnik a munkahelye. További 40-50%-nak pedig korlátozott lesz a tevékenysége, azaz néhány órára szűkül, otthoni munkavégzésé válik.

A háztartások helyzetét és kilátásait a foglalkoztatási viszonyok alakulása alapvetően meghatározza. A járványügyi veszélyhelyzet következtében a romló vállalati gazdálkodással összefüggésben egyértelműen romlanak a foglalkoztatottsági mutatók, és a dolgozók jelentős körében lecsökken a havi jövedelem.

A következő hónapokban, negyedévekben a növekedés szükségszerű visszaesésével, a munkanélküliség várható nagyobb mértékű növekedésével a költségvetés súlypontjai áthelyeződnek. Nagymértékű forrásokat igényel majd a vállalati gazdálkodás fenntartása, illetve újbóli beindítása. Mivel a járvány lefolyását sem ismerjük, azt sem igen lehet pontosan megbecsülni, hogy mekkora és milyen szerkezetű lesz a visszaesés és így honnan kell majd újra kezdeni az „építkezést.”  Ahhoz, hogy minél kevesebb negatív hatással „vészeljük át” ezt a gazdasági-társadalmi válságot, gyors és hatásos intézkedések kellenek. Reményeink szerint ezek az intézkedések folyamatosan segítik majd a társadalom és a gazdaság helyzetének javítását. Elsősorban a foglalkoztatottak jövedelmeinek csökkenésével kapcsolatos nehézségeket kell nagyon gyorsan megoldani, a családok létbiztonságát fenntartani.

VÁLLALATI LÉTBIZONYTALANSÁG…

A járvány mélysége és időtartama teljesen bizonytalan. A lakosság mozgásának szigorú korlátozása szükségképpen a gazdasági folyamatok visszaesésével, és így remélhetőleg rövid ideig tartó recesszióval jár. A globális termelői folyamatok és a keresletet visszaesésével komoly mértékű bizonytalanság határozza meg a kilátásokat.

A bekövetkezett válságban a foglalkoztatottak számának csökkenése időszakosan 350-400 ezer fő is lehet, és szinte valamennyi ágazatot érinteni fogja. A szakképzett munkaerőt foglalkoztató, normál körülmények között piacképes termékgyártó, illetve szolgáltató cégek egy része különböző keresetcsökkentő technikákkal igyekszik megtartani a munkaerőt, míg a nem elég tőkeerős szervezetek elbocsátják dolgozóikat. Elsősorban a kkv-k alkalmazottai, és az önfoglalkoztatók veszélyeztetettek.

Az eddigi 160 ezer fős munkanélküliség (3,4%-os ráta) átmenetileg nagyon megemelkedik, akár 8% felettire. További probléma, hogy a mozgóbérek összeszűkülnek, általános eszközként használják a cégek a fizetés nélküli szabadságot, a rendelkezésre állási díj fizetését. A minimálbér-emelés hatását a cégek csökkentett munkaidővel fogják elkerülni. A bruttó keresetek átmenetileg a gazdaság jelentős részében nominálisan is vissza fognak esni, és csak a helyzet konszolidálódásával állhat helyre a foglalkoztatottság szintje és a bérszínvonal.

A VÁLSÁG PROGNÓZISA …

A Pénzügyminisztérium a veszélyhelyzet elrendelése óta egyre komolyabb csökkenést valószínűsít. Feltételezhető, hogy a foglalkoztatottság korlátozása is hosszabb időszakot fog érinteni. A gazdasági teljesítmény becslésének egyik kiindulópontja az ágazatok létszám-csökkenésének hatásvizsgálata: milyen mértékben és milyen multiplikatív módon hat a foglalkoztatottság csökkenése egy-egy ágazat teljesítményére.

A válság az idegenforgalom és a szolgáltató szektor azonnali leállását és a kapcsolódó tevékenységekre kiterjedő beszűkülését okozta. Elhúzódása a beruházási volumen legalább 8-10%-os, a foglalkoztatottság akár 10%-os csökkenését generálja a szinte valamennyi ágazatra kiterjedő termelés-csökkenés/leállás következtében. A kereskedelem nagy részénél a kijárási korlátozás következtében zárnak be az üzletek. Az ipari tevékenységeknél a kereslethiány okoz termelés csökkenést, az autóipar szinte teljesen leállította a termelést. A globális ellátási láncokba integrálódott vállalatoknál időszakos leállások lesznek és ez a folyamat begyűrűzik a kkv-szektor tevékenységeibe is. Az ipari ágazat akár 10%-os visszaesése is elképzelhető. A nemzetközi szállításokban a leálló cégekhez történő szállítások megszűnése miatt lesz komolyabb csökkenés. A mezőgazdaságban az idény munkaerőhiány okoz jelentős termelés csökkenést ez akár 400 md Ft is lehet.

A kijárási korlátozások, az otthoni munka és oktatás „eredményeként” a telekommunikációs szektorban várható bővülés. Ugyancsak növekedni fog a teljesítmény az egészségügy és a közigazgatás egyes szektoraiban a járvány leküzdésével összefüggő tevékenységek iránti fokozódó kereslet miatt.

A magyar GDP alakulásában az általunk számszerűsített, elképzelhető változatok közötti kismértékű különbség csupán a recesszió mértékében és a kilábalás gyorsaságában van, így a március végi változatban erőteljesebb visszaesést és 2021 végére a GDP 2019. évi volumenének elérését feltételezzük.

A kormányzat a 2020. évi költségvetés radikális átalakítását tervezi végrehajtani. Ez szükséges, hogy forrásokat lehessen adni a csődhelyzetbe kerülő, átmeneti munkaerő gondokkal küszködő vállalatoknak, a gazdasági ellehetetlenülés és a munkanélküliség minimalizálása érdekében. Jelen prognózisunkban foglaltak a válság okozta folyamatok lehetséges – inkább optimistának ítélhető – számszerű lefutását jelzik, és tudjuk, hogy ettől eltérő is lehet majd a valóság.