Politikai Hatás Index (PHa-index) III. negyedév

A Policy Agenda –a kormány most kiadott törvényalkotási programjának alapján készült- harmadik negyedéves Politikai Hatás Index (PHa-index) előrejelzéséből kiderül, hogy az elkövetkező három hónapban a kormány és az országgyűlés jogalkotási munkája során mely ügyek fogják a politikai napirendet meghatározni.

A harmadik negyedév TOP-5 ügye

A PHa-index a várható jogszabályok társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása, a politikai kommunikációs lehetősége és a politikai szereplőkkel való lehetséges konfliktus alapján mutatja be, hogy milyen politikai hatása lesz egyes törvényeknek és jogszabálytervezetnek, amely a döntéshozók asztalára, és ezzel szinte párhuzamosan a közvélemény elé fognak a következő negyedévben kerülni.

A harmadik negyedévben a kormány őszi törvényalkotási programja, a munkatervekből elmaradt feladatok és az Országgyűlés előtt lévő előterjesztések alapján az elemzésünkben 95 jogalkotási kérdést vizsgáltunk. Ennek alapján az előttünk álló három hónapban a következő öt ügy lesz a leginkább a közvélemény figyelmének fókuszában (zárójelben a PHa-index):

1-2.A Munka Törvénykönyve és a versenyképesség javítását megalapozó és egyéb adótörvények (4,15) lesz várhatóan a legmeghatározóbb a következő negyedévben. A Munka Törvénykönyvének egyes elemei már a koncepció vázlatának megjelenésekor is komoly indulatokat váltottak ki, míg az adótörvények várhatóan visszahozzák az egykulcsos adóbevezetésekor kirobbant vitát. Ezen ügyek kapcsán ősszel komoly utcai demonstrációk is lehetnek, amelyek még inkább felerősítik a javaslatok körüli vitákat.

3.       A rokkantsági rendszer átalakítását (3.8) július 1-ig kell elkészítenie a NEFMI-nek, legalábbis a Széll Kálmán Tervben, illetve a konvergencia programban ezt vállalta a kormány. Az ehhez kapcsolódó konkrét jogalkotás biztosan jelentős vitákkal jár majd, mivel a szabályozás több százezer ember életére lesz közvetlen hatással.

4.       A rendészeti dolgozók nyugdíjkedvezményének ügye (3,65) a következő időszak egyik valódi „sötét lova”. Annak érdekében, hogy a kormány már idén visszahívhassa a nyugdíjba vonult rendőröket, katonákat, börtönőröket és tűzoltókat a mostani Alkotmányon is módosítottak. Ugyanakkor a szolgáti törvény átírása nélkül a terveket nem lehet végrehajtani. Sajtóinformációk szerint a BM dolgozik a javaslaton, amelyet a miniszterelnök ígérete szerint a szakszervezetekkel is megvitatnak. Ugyanakkor a kormány őszi jogalkotási tervében nem szerepel ez a törvénymódosítás. Ez persze azt is jelentheti, hogy önálló képviselői indítványként kívánják elfogadtatni, és emiatt nem a kormány neve alatt fut majd a javaslat.

5.        Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény (3,6) alapvetően átrajzolja majd az eddigi választási rendszert.  Egy reformfolyamatoktól mentes politikai közéletben biztosan ez lenne a legmeghatározóbb jelentőségű ügy, de várakozásaink szerint a többi közvetlenül az életminőséget befolyásoló ügy miatt a közvéleményt kevésbé fogja megérinteni az ennek kapcsán várható politikai vita.

helyezés

jogszabály-tervezet

előterjesztő

PHa-index

 

1-2.

a Munka Törvénykönyvéről

NGM

4,15

a versenyképesség javítását megalapozó és egyéb adótörvények módosításáról

NGM

4,15

3.

rokkantsági rendszer átalakítása

NEFMI

3,8

4.

rendészeti dolgozók nyugdíjkedvezményének kérdése

BM

3,65

5.

az országgyűlési képviselők választásáról

KIM

3,6

A második negyedév: rendőrök tüntetései átírták a várakozásokat

A 2011. második negyedévi PHa-index alapján azt valószínűsítettük, hogy leginkább az új Alaptörvény megalkotásának lesz társadalmi, gazdasági és politikai kommunikációs szempontból a legnagyobb jelentősége. Ezt az előrejelzésünket igazolja, hogy az alaptörvény elfogadását követően sem nyugodtak meg az indulatok (lásd Velencei bizottság állásfoglalása).

Hasonlóan az első negyedéves előrejelzésünkhöz, tavasszal is azt valószínűsítettük, hogy a vasárnapi munkavégzés kérdéséről szóló KDNP-s törvényjavaslat is jelentős hatással bír majd a politikai napirendre. Ennek nem csak az volt az oka, hogy a mindennapokat érintő szabályozást vezetett volna be ezzel az Országgyűlés, ha elfogadásra kerül a javaslat, hanem a koalíciós pártok közötti konfliktusra is számítani lehetett. Végül a Fidesz egyértelműen kijelentette, hogy nem tartja a kezdeményezést időszerűnek, illetve a miniszterelnök is csak odáig ment el, hogy személyes támogatásáról biztosította a KDNP-t az ügyben, de ő sem látta annak a jelenlegi gazdasági környezetben való elfogadhatóságát. Ezért a törvényjavaslat továbbra is az Országgyűlés előtt fekszik, és várhatóan a ciklus közepéig egyáltalán nem fog semmi sem történni a kérdésben.

A második negyedév TOP5 ügye között vártuk az új gyógyszer-támogatási rendszerre vonatkozó javaslatot, de egyelőre még általánosságokban sem ismert a koncepció, ugyanakkor a Széll Kálmán Terv szerint ezt július 1-ig el kellett volna elkészíteni a NEFMI-nek és az NGM-nek.

Az új felsőoktatási törvényt a negyedik helyre vártuk. Ugyan végül nem készült el olyan javaslat, amelyet akár a kormány is támogatni tudott volna, mégis ez vezetett el a kormányzás eddigi legnagyobb belső konfliktusához. A két kormánypárt közötti összeütközés eredményeképpen a területet irányító államtitkár még a lemondását is benyújtotta a miniszterelnöknek, aki ugyan ezt nem fogadta el, de láthatólag a kérdés még mindig nem záródott le, annak ellenére sem, hogy a kormány őszi törvényalkotási tervében nem is szerepel a javaslat.

A második negyedévben az ötödik helyre várt nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény módosítása jelentős változásokat hoz a hatályba lépését követően, ugyanakkor komoly politikai vihar nem övezete a javaslat elfogadását.

A második negyedév meglepetése az öregségi nyugdíjon kívüli nyugdíjakhoz kapcsolódó alkotmánymódosítás volt. Az eredeti tervei között nem szerepelt a kormánynak, hogy lényegében elveszi az alkotmányos garanciákat a korhatár előtt nyugdíjba vonultaktól, ezért nem is számolhattunk ennek politikai hatásával. Ez az intézkedés volt az, amelyik az Orbán-kormány megalakulása óta a legnagyobb indulatokat váltotta ki, és utcai demonstrációkhoz is vezetett.

A PHa-index módszertani sajátosságok miatt negyedéves előrejelzésre alkalmas, természetesen a vis maior helyzetek előrejelzése nem elvárható. Amennyiben részletesen kíván tájékozódni az index módszertanáról, akkor a www.policyagenda.hu honlapon ezt megteheti, illetve megtekintheti a második negyedév TOP-10-es ügyeinek listáját.

 

Budapest, 2011. június 30.


 

Mellékletek

2011. harmdadik negyedév jogalkotási szempontból TOP-10 ügye

 

helyezés

jogszabály-tervezet

előterjesztő

PHa-index

 

1-2.

a Munka Törvénykönyvéről

NGM

4,15

 

a versenyképesség javítását megalapozó és egyéb adótörvények módosításáról

NGM

4,15

3.

rokkantsági rendszer átalakítása

NEFMI

3,8

4.

rendészeti dolgozók nyugdíjkedvezményének kérdése

BM

3,65

5.

az országgyűlési képviselők választásáról

KIM

3,6

6.

 

új gyógyszertámogatási rendszer

NEFMI,NGM

3,55

7.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

NEFMI

3,5

8.

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény

NFM

3,4

 

9-10.

rezsiköltségek befagyasztása

NFM, BM

3

a bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok módosításáról

KIM

3