Policy Agenda KKV Konjunktúra Index: nehezen éledezik a KKV szektor

A Policy Agenda KKV Konjunktúra Indexe változatlanul a szektor nehéz helyzetét tükrözi,  változatlanul messze van a 2011 elejei hangulattól, és jelenleg 45,2%-on áll. Az adatok azt mutatják, hogy a kis- és középvállalkozások vezetői szerint még várat magára a gazdaság fellendülése, és a cégek fejlesztési szándékai terén is kedvezőtlen az összkép.

Nem nő megnyugtatóan a bizalom a cégvezetőkben

A 2013. II. negyedévi 45,2% még messze van a két évvel ezelőtt mértekhez képest. 2011 elején bizakodóbb volt a hangulat a hazai gazdaság jelentős részét magába foglaló kkv szektorban, ezt mutatta az akkor mért 50% fölötti KKV Konjunktúra Index érték. Bár az elmúlt két évben – a nehéz gazdálkodást okozó környezet ellenére –  egy-egy negyedévben sikerült elmozdulni a mélypontól, a mostani adatok azt mutatják, hogy továbbra is borúlátóak a vállalkozások.

A cégvezetőknek még mindig több mint a fele – 52%-uk – szerint a következő félévben romlani fog a magyar gazdaság helyzete. Bár ez jobb adat, mint  a 2011. IV. negyedévben mért 60%, de azóta a gazdaság leszálló ágban volt és a vállalatok minden bizonnyal reménykednek, hogy túl vagyunk a mélyponton.  Talán ezért is mondja a cégvezetők 24% azt, hogy akár némi növekedést is vár a magyar gazdaságtól az elkövetkező félévben. Tavaly egész év folyamán ez a bizakodás csak a vállalkozások mintegy 10%-ára volt jellemző, és azt vissza is igazolta egyértelműen az elmezők által várt GDP csökkenési trend.

2013 elején az ország helyzetéhez képest továbbra is valamivel optimistábbak a cégvezetők saját vállalkozásuk állapotának megítélésében. A válaszadók nagyobb része, 35%-a még mindig úgy gondolja, hogy romlani fog cégének pozíciója, és csupán 33%-uk számít valamiféle javulásra. A tavalyi évben a pesszimisták aránya még  52% volt, most ezeknek egyharmada a semleges választ adók közé került, egyfajta esélyt jelezve az ez évi javulásra.

Nehezen megítélhető lividitási helyzet, stagnáló beruházási kedv

A cégek likviditási helyzete – legalábbis a cégvezetők véleménye alapján – vegyes képet mutat. A válaszadók majd egyharmada (31%) azt mondja, hogy a következő félévben romlik cégének pénzügyi helyzete. Ez az adat lényegében 2011. ősze óta állandósult. Valamiféle reményre adhat okot, hogy a két évvel ezelőtti szintre (17%-ra) emelkedett azoknak az aránya, akik javulásra számítanak.

A cégvezetők 39%-a lát esélyt arra, hogy a következő félévben bővítse vállalkozásának tevékenységét. Bár ez kevés lehet egy érezhető kibontakozáshoz, növekedéshez, mégis jobb, mint a tavalyi év végén mért 31%-os adat volt. Nőtt ugyanis azok száma (27%-ról 29%-ra), akik szerint a bizonytalan jövő ellehetetleníti a beruházások tervezését, illetve megvalósítását, és további 30%-uk szerint is nagymértékben korlátozza a fejlesztési-beruházási terveket és megvalósíthatóságukat. Ráadásul közepes mértékben hátráltatják a beruházásokat a finanszírozási nehézségek, és a régóta elégtelennek ítélt belföldi kereslet is.

Javuló értékesítési helyzet

Némileg ellentmond a legtöbb – akár a Policy Agenda által is készített – gazdasági előrejelzésnek, hogy javuló értékesítési helyzetet várnak a cégvezetők. Korábbi negyedéves elemzéseinkből  az tűnt ki, hogy főleg az elégtelen belső kereslet miatt is inkább a gazdaság stagnálását várhatjuk, és arra sincs rövidtávú remény, hogy az exportpiacaink kisegítenének minket.

A cégvezetők várakozásai az értékesítési helyzetet érintően elérték a két évvel ezelőtti szintet, mivel már 33%-uk számol azzal, hogy belföldön javulhatnak a pozíciói ezen a területen. Ugyanakkor az exportra termelő cégeink között már nincs ilyen kedvező várakozás, hiszen a két évvel ezelőtti 37%-hoz képest, most csak 29%-uk mondja azt, hogy javulhat, vagy akár jelentősen javulhat cégének értékesítési helyzete a következő félév során.

Módszertanról

A kis- és közép vállalatok körében végzett konjunktúra felmérésünket reprezentatív módon, 500 cég vezetőjének válaszai alapján készítettük. A megkérdezés 2013. április 5-19. között zajlott on-line vállalati panelen keresztül. A Policy Agenda KKV Konjunktúra Index képzésének módja a business survey index-számításon alapul. A módszertan részletesen, a www.policyagenda.hu honlapon olvasható.