OTP KKV Konjunktúra Index: a kitörés még várat magára

Az OTP KKV Konjunktúra Indexe pontosan megegyezik az egy évvel ezelőtt mért negyedéves értékkel és jelenleg 42,2%-on áll –derül ki a Policy Agenda által készített felmérésből. Az adatok azt mutatják, hogy a kis- és középvállalkozások vezetői szerint még várat magára a gazdaság fellendülése.

Egy éve stagnál a kkv szektor

Az elmúlt év elején bizakodó volt a hangulat a hazai gazdaság jelentős részét magába foglaló kkv szektorban, ezt mutatta az akkor mért 50% fölötti OTP KKV Konjunktúra Index érték. 2011. IV. negyedévi visszaesést követően elindult egy lassú emelkedés, amely trend az előző negyedévhez képest megtört, és 42,2%-kal újra visszaért a 2011. IV. negyedévi index értékhez.

A kkv-index időbeli alakulása

Időszak

OTP KKV Konjunktúra Index

2012. IV. negyedév

42,2%

2012. III. negyedév

43,4%

2012. II. negyedév

42,0%

2012. I. negyedév

39,8%

2011. IV. negyedév

42,2%

 

 

A cégvezetők 60% szerint a következő félévben romlani fog a magyar gazdaság helyzete, ez ugyanakkor  jobb adat, mint egy éve (2011. IV. negyedév: 64%), de az előző negyedévhez képest némileg pesszimistább (2012. III. negyedév: 56%).

Az ország helyzetéhez képest továbbra is optimistábbak a cégvezetők saját vállalkozásuk állapotának tekintetében. A válaszadók 53%-a gondolja, hogy romlani fog cégének pozíciója, 16%-uk számít javulásra. Ebben a tekintetben is megegyeznek az adatok az egy évvel ezelőtt mértekkel, de pesszimistábbak, mint negyedévvel korábban (44%-uk szerint romlik cégének helyzete, 22% szerint javul).

Érdekes módon nem befolyásolja jelentősen a vállalat vezetők jövőképét az, hogy milyen ágazatban működnek, ugyanakkor az átlagosnál is mélyebb pesszimizmus jellemzi az Észak-Magyarországon és a Közép-Dunántúlon működő vállalkozásokat.

Javuló lividitási helyzet, stagnáló beruházási kedv

Kedvező, és bizakodásra okot adó változás, hogy az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest kevesebben gondolják, hogy romlani fog cégük likviditási helyzete (32%-ról csökkent 29%-ra). Ez pedig azt jelenti, hogy a cégvezetők 71%-a olyan gazdasági jövőképpel számol, ahol a napi problémák megoldása mellett, a fejlesztésre is nyílik majd lehetőség.

A cégvezetők 31%-a  lát esélyt a cég tevéknyeségének bővítésére a következő fél évben. A beruházási, fejlesztési szándékot elsősorban a jövőt illető bizonytalanság fogja vissza. A bizonytalan jövő a vállalatvezetők 27%-a szerint szinte ellehetetleníti a beruházások tervezését, illetve megvalósítását, és további 32% szerint is nagymértékben korlátozza azt. De közepes mértékben hátráltatják a beruházásokat a finanszírozási nehézségek, a magas hitelkamatok, valamint az elégtelennek ítélt belföldi kereslet is.

Beruházások banki finanszírozással

A megkérdezett kkv-vezetők többsége úgy ítélte meg, hogy tipikusan banki hitel felhasználásával képesek a cégek, versenytársak fejleszteni. A válaszadók 54%-a említett olyan konstrukciót a beruházások finanszírozásánál, amelyben a banki fejlesztési hitel is szerepet játszik. A cégvezetők 29%-a úgy látja, hogy többnyire saját, banki és EU-s pályázati forrás szolgáltatja a pénzügyi alapot az ágazatában megvalósuló beruházásokhoz. További 25% pedig a saját és banki forrás igénybevételét tartották tipikusnak. Ennél valamivel kevesebben, (21%) voltak azok, akik szerint elsősorban saját és EU-s pályázati forrásokon alapul egy új beruházás.

Csak minden negyedik válaszadó nyilatkozott úgy, hogy cége gazdasági szektorában kizárólag saját forrás igénybevételével valósulnak meg a beruházások.

Módszertanról

A kis- és közép vállalatok körében végzett konjunktúra felmérésünket reprezentatív mintán, 800 cég vezetőjének válaszai alapján készítettük. A megkérdezés 2012. szeptember 14-25. között zajlott  on-line vállalati panelen keresztül. Az OTP KKV Konjunktúra Index képzésének módja a business survey index-számításon alapul. A módszertan részletesen, a www.policyagenda.huhonlapon olvasható.

Interjú Kiss Ambrus elemzővel: http://gazdasagtv.hu/versenyszfera/vallalatok/2012-10-10/egy-eve-nem-javul-a-magyar-cegvezetok-hangulata