KKV-konjunktúra index módszertanáról

 

A vizsgálati populációt a magyar kis- és középvállalatok alkotják. Az adatfelvétel CAWI-módszerrel történt, a válaszadó vállalatvezetők véleményét online, önkitöltős kérdőívek segítségével ismerjük meg. A felmérést az Ipsos végzi.

A minta kialakítása során azért, hogy a nagyobb méretű, de számukat tekintve a populáción belül rendkívül kis súly képviselő vállalatok is megfelelő számban kerüljenek a mintába, és azt ne a kisebb méretű, 10-19 fős vállalatok dominálják, eltértünk a populációra jellemző tényleges arányoktól. Ennek köszönhetően a nagyobb, 100-149 főt, illetve 150-249 főt foglalkoztató vállalatok vezetőit is a statisztikai elemzéshez elegendő számú személy reprezentálja. A minta ilyen szándékos, irányított, valamint a mintavétel során óhatatlanul fellépő kisebb, véletlen torzulásait súlyozással korrigáltuk. A súlyozott minta a magyar kis- és középvállalatok, azaz a 10-249 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok populációját reprezentálja vállalatméret (alkalmazottak száma), gazdasági ágazat és területi elhelyezkedés szerint.

Az on-line panel adta lehetőségeket kihasználva a vállalatok gazdálkodásának részleteibe is betekintést nyerhetünk. A negyedéves gyakorisággal végzett konjunktúra-kutatásainkat folyamatosan napirenden tartják a gazdaságpolitikai igények. Ezeknek hosszú távon is kiemelt prioritása a hazai kis- és középvállalkozások megerősítése speciális szabályozók és támogatásformák alkalmazásával.

A Policy Agenda – Ipsos „Kis- és középvállalatok konjunktúra indexe” – és a későbbiekben annak időbeni alakulása – komoly jelzésértékkel bír. A „Kis- és középvállalati konjunktúra-indexet” 2011. áprilisától hozzuk nyilvánosságra, az európai gyakorlattal harmonizáló módszertan alapján, az indexeket százalékos formában fejezzük ki.

A mutató képzésének módja a business survey index-számításon alapul. Kétszeres súllyal szerepeltetjük a cégvezetőknek a magyar gazdaság helyzetének féléves változásával-, illetve a saját vállalkozásuk helyzetével, bel- és külföldi értékesítési lehetőségei és likviditásuk féléves változásával kapcsolatos várakozásait. Az index képzésében egyszeres súllyal vesznek részt a fél éven belüli készletállomány alakulásával, a multinacionális cégek beszállítójává válással, és az új, erős versenytársak megjelenésével kapcsolatos várakozások.

A konjunktúra kutatásunk során lehetőség nyílik arra, hogy negyedévenként más és más aktuális, fontos témát is megfigyeljünk, segítve ezzel megrendelőink gazdálkodását is.