Lesz-e magyar bérfelzárkózás a negyedik Orbán-kormány alatt?

Lesz-e magyar bérfelzárkózás a negyedik Orbán-kormány alatt?

A kétéves bérmegállapodás alapján 2017-ben és 2018-ban kétszámjegyű béremelkedés volt. Ezzel együtt továbbra is csak üldözzük a lengyeleket, a cseheket és a szlovákokat, sőt közelítenek a román bérek is. Az új konvergencia program alapján a Policy Agenda megvizsgálta, hogy mire lehet számítani ebben a kormányzati ciklusban.

Bérügyi helyzetkép

A béremelkedésnek két mozgatórugója van; egyrészt a minimálbér emelése (2017-ben 14,9%-kal, 2018-ban 8,2%-kal), és a garantált bérminimum emelése (2017-ben 24,8%-kal, 2018-ban 12,1%-kal), másrészt a munkaerőhiány. A tavalyi évben – főleg annak első felében – inkább az új minimálbér-szintre történő „beállás” mozgatta a magyarországi béreket, míg idén, az elmúlt hónapokban a bértorlódás miatti béremelkedések.

2017-ben az alkalmazásban állók átlagkeresete 12,9%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az idei év első két havi adatai alapján pedig a tavalyi év január-február hónapjához képest ugyancsak 12,9%-os emelkedést történt. Természetesen ez nem mindenhol jelentkező béremelés, hiszen az nagyon eltérő módon csapódik le a munkaerőpiacon belül.

Az egyik ilyen „törésvonal” a foglalkoztatók nagysága. Miközben a 250 fő alatti cégeknél 2017 elején még csak 6,6%-kal emelkedtek a minimálbér emelése ellenére a bérek, addig 2018-ban már 13,4%-kal.

Nettó bérek változása a foglalkoztató létszám-nagysága alapján

2017. I-II./

2016. I-II.

2018. I-II./ 2017. I-II.
50 fő alatti112,2110,3
50 – 249 fő111,8108,4
250 fő felett106,6113,4
1000 – 1999 fő107,4109,9
2000 – 4999 fő105,8114,2
5000 fő felett101,9122,8
forrás: KSH

 

A másik „törésvonal” a regionális metszet. Az adatok alapján tavaly a minimálbéresek nagyobb arányának következtében főleg az alacsonyabb bérekkel bíró megyékben volt nagyobb az emelkedés, míg Budapest csak a sor végén járt.

Mi várható?

A bérek emelkedése az idén sem áll meg, bár óvatosnak kell lenni abban a kérdésben, hogy valójában milyen mértékben, az elhatározottnak megfelelően gyarapodnak-e a munkavállalók. A bér természetesen csak egyik eleme a munkavállalói jövedelemnek. Ezt kiegészíthetik egyéb juttatások. A kormány által közzétett konvergencia program szerint – miközben 2017-ben 12,9%-os volt az átlagbér emelkedése – az egy alkalmazottra jutó munkavállalói jövedelem csupán 9,2%-kal nőtt. Azaz a bérek emelésére az egyéb juttatásokból csoportosítottak át a cégek.

A kormány – az által közétett tervek alapján – 2018 és 2022 között átlagosan 7%-os emelkedéssel számol az egy alkalmazottra jutó munkavállalói jövedelmek esetében. Ez azonban nem túl ambiciózus abból a szempontból, hogy sikerül-e csökkenteni bérhátrányunkat Lengyelországhoz, Szlovákiához, és Csehországhoz képest, és megtartani előnyünket Romániával szemben.

Ezt modellezendő a négy ország konvergencia programját összehasonlítottuk a munkavállalói jövedelmek növekedését figyelembe véve:

 2017-es szinten a magyar nettó átlagbérhez viszonyítva2021-ben a konvergencia program szerinti növekedéssel, és változatlan euró árfolyamon a magyar nettó átlagbérhez viszonyítva
Csehország+38,7%+32%
Lengyelország+16,7%+9%
Románia-11,2%-10,7%
Szlovákia+17,8%+9,2%

 

A konvergencia programban lévő számok alapján a cseh és a szlovák gazdasághoz képest erősebb béremelkedés várható Magyarországon, de ezzel is csak közelebb kerülünk a két említett országhoz, de nem érjük utol őket. Románia ugyanakkor ismét közelebb kerül hozzánk, mivel ott nagyobb bérdinamikával terveznek.

Amennyiben a fenti forgatókönyvek valósulnak meg, akkor a magyar gazdaságnak csak egyetlen felzárkózási esélye van a béreket tekintve, mégpedig ha az adórendszeren keresztül kap ösztönzést a rendszer. Ez a munkavállalói terhek közül potenciálisan az SZJA csökkentését jelentheti, amely többször is ígéretként hangzott el a kormány részéről. Számításaink szerint a 10% alatt SZJA kulcs esetén lenne arra lehetőség, hogy 2021/2022-ben a magyar átlagbér elérje a szlovák és lengyel béreket.

Mi a teendő?

Megítélésünk szerint a gazdaság további minimálbér-emelés nélkül nem lesz képes még a konvergencia programban szerepelő tervet sem tartani. Ezért 2019-től új bérmegállapodásra lenne szükség.

Miután a bérmegállapodás (minimálbér, garantált bérminimum kapcsán) csak a bruttó összegeket rögzíti, ezért fontos, hogy az adórendszer kapcsán is világosan lehessen előrelátni a ciklus egészére. Amennyiben a kormány nem akar hozzányúlni a béreket terhelő adókhoz, akkor

  • vagy azzal kell számolni, hogy csak lassan araszol a magyar bérrendszer a szlovák és a cseh bérek után,
  • vagy a konvergencia programban leírtakhoz képest ambiciózusabb munkajövedelem-emelkedési ütemet kell kitűzni, hiszen nem lesz elég az évi átlagos 7%-os növekedés.

Fontos hangsúlyozni, a bérekre rakódó munkáltatói adóterhek csökkentése nem eredményezi a nettó bérek emelkedését. Nagyon fontos kérdés ugyanis az, hogy a kormány általában akar-e a vállalkozások adóterhein csökkenteni, vagy fontosnak tartja a nettó bérek felzárkózását is. Ez utóbbi esetben a minimálbér emelése és az SZJA csökkentése az egyedül járható út.