Nem csökken, hanem nő az állami alkalmazottak száma

Nem csökken, hanem nő az állami alkalmazottak száma

A kormány az állami alkalmazottak számának csökkenését tűzte ki célul. Ezt kettős fegyvernek szánja, hiszen ennek segítségével csökkentenék a bürokráciát, valamint enyhítenék a versenyszférában megjelenő munkaerőhiányt. A Policy Agenda a tavalyi költségvetés zárszámadása alapján ugyanakkor azt látja, hogy az állami szféra nem csökken, hanem növekszik.

Sokan dolgoznak az államnak

A tavalyi költségvetés zárszámadása alapján jól látszik, hogy 2015-ben a központi költségvetés által foglalkoztatottak száma 560 ezer fő volt. Ez mintegy 25 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Feltűnő ez a növekedés, mivel a kormány deklarált célja, hogy csökkenti az állami bürokrácia létszámát és ezzel szabadít fel munkaerőt a versenyszféra számára.

év

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma (ezer fő)

költségvetésnél foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

(mrd Ft.)

költségvetés személyi juttatásai (mrd Ft.)

2008.

245

715

1024

2009.

247

667

959

2010.

251

675

981

2011.

261

712

978

2012.

364

987

1233

2013.

517

1267

1665

2014.

534

1473

1827

2015.

560

1567

1960

2016.

n.a.

n.a.

1883 (t)

2017.

n.a.

n.a.

2152 (t)

 

(t) – költségvetésben tervezett összeg

A gazdasági válság óta 315 ezer fővel nőtt a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma. Ez ugyanakkor önmagában félrevezető adat, hiszen az Orbán-kormány több területen is átalakította a fenntartói, „üzemeltetői” viszonyokat. Így a központi igazgatáshoz került az önkormányzatoktól az egészségügyi intézmények egy része, az oktatási rendszer jelentős része, az önkormányzati államigazgatási feladatok egy része. Ez nyilvánvalóan változásokat hozott a létszámadatokban is.

2008-ban a korábban említett 245 ezer központi költségvetési dolgozó mellett volt 470 ezer önkormányzati alkalmazott (beleértve a választott tisztségviselőket, és az önkormányzati szervek más alkalmazottait). 2012 óta megfordult a tendencia, és már a közvetlen kormányalkalmazottak száma lett a nagyobb. Az elmúlt években a költségvetési zárszámadásban már nem hozta nyilvánosságra a kormány, hogy mennyien dolgoznak a helyi önkormányzatok felügyelete alatt, de becsléseink szerint ez kb. 280 ezer főre csökkent.

Amennyiben a két időszakot összehasonlítjuk, akkor az látszik, hogy 2008-hoz képest 17%-kal többen dolgoznak az államnak, ami személyi kiadásokban 18%-os növekedést jelent. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 2008 és 2015 között a költségvetési intézményekben dolgozók rendszeres bruttó jövedelme nem változott, akkor az látszik, hogy a gazdasági válság után az állam a saját dolgozóinak a fizetését nem növelte, viszont több embert foglalkoztatott. Ebben a mostani kormány intézkedési mellett hatása volt annak is, hogy 2009-ben kivezették a 13. havi bért, ami jelentős bércsökkenést okozott.

Az adatokat vizsgálva nem jobb a helyzet 2010 óta. A mostani kormány hatalomra kerülésekor kb. 735 ezer fő dolgozott az önkormányzatoknál és a központi költségvetésnél, ennek a személyi kiadási oldala 2.087 milliárd forint volt. A tavalyi évhez viszonyítva ez 20%-kal kevesebb volt.

Még mindig nővekszik a vezetők száma

Megvizsgáltuk, hogyan változtak a vezetői posztot betöltők száma. A kormányban 2010-ben a köztisztviselők, kormánytisztviselők és közalkalmazottak között 12.584 vezető volt, és 69 milliárd forintot tett ki rendszeres személyi juttatásaik összege (ehhez még hozzá kell számítani a nem rendszeres személyi juttatásokat, de ennek adatait nem közölte a kormány).

Ugyanez a szám 2014-re már 17,7 ezer főre bővült, és a bérük összege már 104 milliárd forintot „vitt el” a közös büdzséből. 2015-benpedig tovább növekedett a vezetői állomány, 19 ezer főre, amely 110 milliárd forintba került. Nyilván ebben nincsen benne az idén bejelentett, és részben már „levezényelt” háttérintézmények átszervezése, amely elvileg csökkenti a vezetői szintek, és a kormány alkalmazottainak létszámát.

Az állam mérete nagyban függ az ellátandó feladatoktól, és az állam által felvállalt szolgáltatások minőségétől. Politikai ideológiától függetlenül egyetértés van abban, hogy a hatékony működés segítségével nem csak az állampolgárok, és a vállalkozások közérzete lesz jobb, hanem a felszabaduló forrásokat más területekre lehet átcsoportosítani. A jelenlegi kormány is a hatékonyságjavítást tűzte ki célul, miközben erősen centralizál. A bürokrácia leépítése azonban ennek némileg ellentmondó feladat, amely eddig láthatólag nem is sikerült.

Azt is látni kell ugyanakkor, hogy önmagában a szervezeti racionalizálás – az esetleges párhuzamosságok megszüntetése – még nem teszi lehetővé 100 ezer állami alkalmazott „kirúgását”, mint ahogy ezt a kormány szeretné. Nagy politikai bátorság kellene egy ekkora átalakításhoz, amely egyúttal hatással lenne az állami feladatok számára is. Nem valószínű, hogy a Fidesz valójában ezt akarná.