KKV szektor: váratlanul pesszimista hangulat

KKV szektor: váratlanul pesszimista hangulat

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola és a Policy Agenda közös kutatásában készített KKV Konjunktúra Index értéke váratlanul jelentős mértékben csökkent. Az előző negyedéves 49,3 pontról 45,4 pontra mérséklődött, ami a 2013. III. negyedévi hangulatnak felel meg. Az adatok továbbra is azt mutatják, hogy hiába van gazdasági növekedés, ez az érzet nem általános a kis- és középvállalkozások vezetőinek körében.

A makrogazdasági helyzet javul, de saját vállalkozásukat féltik a cégvezetők

Erőteljes hullámzás jellemzi a kkv-szektor vezetőinek várakozását, hangulatát. 2014 közepétől kezdve szinte negyedévente változik, hogy merre mozdul az index. Miközben a decemberi adatok a szeptemberi méréshez viszonyítva 2,3 pontos javulást mutattak, a márciusi adatfelvétel 3,9 pontos csökkentést eredményeztek.

IBS-Policy Agenda KKV INDEX

 

Az előző negyedévi 40%-hoz képest most a cégvezetők 27%-a gondolja, hogy javulni fog a magyar gazdaság teljesítménye az elkövetkező félévben, és 35%-uk szerint romlik majd a helyzet (38% a változatlanságot feltételezi). Összességében tehát nem kedvező a gazdaság várható helyzetének megítélése.

A saját vállalkozásuk lehetőségeit tekintve érdekes módon pozitív irányba változott a hangulat. Az előző negyedévben a vállalkozások vezetőinek 26% várt javulást, ez az adat most 39%-ra nőtt. Ugyanakkor a cégek 31%-a arra számít, hogy nehézségeik lesznek a következő félévben. A válaszadók 11%-a kifejezetten jelentős romlásra számít. Ez utóbbi magas értéknek számít, és egyúttal azt is mutatja, hogy egyre inkább szétszakad a kkv szektor. Sokan vannak, akik nagyon pesszimistán látják a vállalkozásuk jövőjét.

Likviditás, és növekedés

A kkv index fenti két területe mellett vizsgáljuk a cégek beruházási kedvét, versenytársakkal kapcsolatos várakozásait, várható likviditási helyzetét, beszállítói tevékenységét, készletállományának és értékesítési helyzetének változását is.

Ezek közül kifejezetten romlott a likviditási helyzet megítélése az előző negyedéves adatfelvételhez képest. Decemberben még a cégvezetők 23%-a számított arra, hogy javul az elkövetkező hat hónapban cégének likviditási helyzete; további 68%-uk ebben a tekintetben nem várt változást; és csupán 9%-uk várt romló helyzetet. Ezzel szemben most a vállalkozások 18%-a számít ezen a téren nehézségekre, 57%-a stagnálásra, míg 25%-a javulásra.

Az általános gazdasági növekedésben láthatóan nem hisznek a cégvezetők. Ezért is válaszolja 84%-uk, hogy nem tervez fejlesztést az elkövetkező félévben. Ez az adat nagyobb, mint az egy negyedévvel korábban mért 73%-os érték, azaz ebben a tekintetben is pesszimistábbak lettek a cégvezetők.

Új munkahelyek, közmunka

A KSH adatai szerint az elmúlt egy évben a versenyszférában is nőtt a foglalkoztatottak száma. Ennek kapcsán számoltak be a cégvezetők arról, hogyan is érzékelik ezt a folyamatot.

A válaszadók 25%-a szerint inkább csökkent a foglalkoztatottak létszáma abban az ágazatban, ahol a cége tevékenykedik. Egy évvel korábban is feltettük ezt a kérdést, és akkor 34%-os értéket kaptunk. Ebben a tekintetben javulás érzékelhető ugyan, de a relatív többség (50%) szerint nem volt változás a munkahelyek számában.

A munkaerő-helyzet javulásával kapcsolatban a KKV cégvezetők várakozásai sem erősek. Félévre előretekintve a cégvezetők 17%-a inkább arra számít, hogy csökkeni fog a foglalkoztatottak létszáma saját ágazatában, míg növekedést 33%-uk vár. A KKV-k fele stagnálásra számít. A foglalkoztatotti létszám növekedésébe vetett kedvezőbb, mint korábban volt, amikor csupán 20%-uk bízott a növekedésben.

Megkérdeztük a cégvezetők véleményét arról is, hogy a közmunkarendszer van-e hatással a saját ágazatuk működésére. Most 20%-uk jelzi azt, hogy nehezebben találnak emiatt munkaerőt, míg 4%-uk szerint az olcsóbb közmunkabérek miatt piacot veszítenek a cégek. A cégvezetők 76%-a nem tapasztalt problémát ennek kapcsán, de van két ágazat (építőipar, valamint a szállítás, raktározás), ahol a cégvezetők 40%-a mondta azt, hogy nekik problémát jelent a jelenlegi közmunkarendszer.

 

A kis- és közép vállalatok körében végzett konjunktúra felmérésünket reprezentatív módon, 500 cég vezetőjének válaszai alapján készítettük. A kutatás 2016.március 21– 31. között zajlott on-line vállalati panelen, illetve telefonos megkérdezéssel. Az IBS-Policy Agenda KKV Konjunktúra Index képzésének módja a business survey index-számításon alapul. A módszertanról részletesen itt olvashatnak.