Mérséklődik az optimizmus a vállalkozók körében

Mérséklődik az optimizmus a vállalkozók körében

Az IBS – Nemzetközi Üzleti Főiskola és a Policy Agenda által készített KKV Konjunktúra Index értéke az elmúlt negyedéves növekedés után enyhén (1,3 ponttal) csökkent, és továbbra is alatta van a 2014. évi országgyűlési választások előtt mért értéknek. A felmérés szerint a magyar cégvezetőknek a gazdaság fejlődése iránti bizalma nem változott az előző negyedévhez képest, de a saját vállalkozásuk jövőképébe vetett bizalmuk mérséklődött.

Saját vállalkozásukat féltik a cégvezetők

A negyedévvel ezelőtti mérésünk szerint akkor jelentősen nőtt a magyar KKV szektorba vetett üzleti bizalom. A most végzett mérés azonban ismét csökkenést mutat. Voltak ugyan jelek arra, hogy elindul egy kedvező folyamat, de ez a jelek szerint egyelőre nem folytatódott.

A változás fő oka, hogy a cégvezetők saját vállalkozásuk fejlődősében most kevésbé hisznek, mint ahogy azt a márciusban mért adatok mutatták. Negyedévvel ezelőtt még 58%-uk mondta, hogy vállalkozásuk általános gazdasági helyzete növekedni fog az elkövetkező félév során, most ez az érték csupán 49% volt.

IBS-Policy Agenda KKV INDEX

 

Ugyanígy változás érzékelhető a likviditási helyzet megítélésében is. A márciusi adatok szerint a cégvezetőknek még csak 9%-a mondta azt, hogy várakozásai szerint romlik cégének likviditási helyzete a következő félévben, míg a 34%-uk javulásra számított. A mostani mérés már 15%-os romlásra és 25% javulásra való várakozást mutat.

A gazdasági növekedést még nem érzik

A KSH által közölt GDP adatok szerint a magyar gazdaság folyamatosan növekszik. Ugyanakkor ez nem általános javulást jelent, hanem a gazdaság egyes szektorainak az adatai eredményezték az eddigi kedvezőbb képet.

A cégvezetők 70%-a mondja azt, hogy vállalkozása területén nem, vagy egyáltalán nem érzi, hogy növekedne a gazdaság, és csupán 9%-uk mondja, hogy teljes mértékben egyetért ezzel a megítéléssel. E cégek  feltehtetőleg olyan mikrokörnyezetben működnek, amelyek tartósan jól teljesítenek, ezért számukra a statisztikai adatok nem csak nehezen értelmezhető számokat, hanem a valóságot is jelentik.

A vállalkozások 65%-a nem lát arra esélyt, hogy bővítse az elkövetkező félévben tevékenységét. Ez pedig szintén alacsonyabb arány, mint az elmúlt hónapokban mért adatok.

Mindenképpen jelentős változás azonban, hogy a cégvezetők 44%-a tart attól a következő féléves időszakban, hogy váratlan nehézség ingathatja meg vállalkozásának a helyzetét. Ez a korábbi 32%-os értéknél érezhetően kedvezőtlenebb.

A kis- és közép vállalatok körében végzett konjunktúra felmérésünket reprezentatív módon, 500 cég vezetőjének válaszai alapján készítettük. A kutatás 2015. június 16 -30. között zajlott on-line vállalati panelen, illetve telefonos megkérdezéssel. Az IBS-Policy Agenda KKV Konjunktúra Index képzésének módja a business survey index-számításon alapul. A módszertanról részletesen itt olvashatnak.