Kissé erősödött a cégvezetők optimizmusa

Kissé erősödött a cégvezetők optimizmusa

Az IBS – Nemzetközi Üzleti Főiskola és a Policy Agenda által készített KKV Konjunktúra Index értéke 3,9 százalékponttal emelkedett az előző negyedévhez képest. Az adatok azt mutatják, hogy a cégvezetői várakozások most elérték a 3 évvel ezelőtti szintet. Ez az adat reményt adhat ahhoz, hogy a következőkben talán nem romlik újra a vállalkozások helyzete és kialakulhat egy tartósabb növekedési pálya.

Optimistábbak a cégvezetők

2012. IV. negyedévtől kezdődően érezhetően megfordult a korábbi romló trend a KKV index kapcsán. Az elmúlt bő egy év alatt sikerült visszatérni a 2011. év eleji értékhez. Az érezhető javuláshoz mindenképpen szükség lesz arra, hogy a következő negyedévek adatai – mint ahogy a mostani (50,3%) – továbbra is jók legyenek, és hosszabb távon 50 százalék fölött maradjon az index értéke. Ha a cégvezetők előrejelzéseit nézzük, akkor az látszik, hogy az elmúlt három évben lezajlott erőteljes vállalkozás-szűkülés után a mély gazdálkodási depresszióból a fennmaradni képes cégeknek talán csak most sikerül a hullámvölgyből kikerülniük.

A cégvezetők 28%-a szerint a következő félévben romlani fog a magyar gazdaság helyzete, ez mérsékelten jobb adat, mint a negyedévvel ezelőtti (33%). De a másfél évvel ezelőtti 56%-hoz képest már egyértelmű javulás.

Az előző negyedévben még az látszott, hogy a növekedést várók aránya nem érte el az egyharmadot sem (27%). Tavaly egész évben 10% körüli volt ez az adat, amely visszaigazolta egyértelműen az elmezők által várt GDP növekedési trendet. A mostani mérések szerint viszont már többségben (53%) vannak azok, amelyek javulást várnak a következő időszakban a magyar gazdaságban.

A korábbi összes mérésnél az ország helyzetéhez képest optimistábbak voltak a cégvezetők saját vállalkozásuk állapotának megítélésében. A mostani mérés adatai szerint azonban megváltozott ez a helyzet és a cégvezetőknek csak 49%-a várja azt, hogy javul vállalkozásának tevékenysége az elkövetkező félévben.

Valódi optimizmus vagy sikerpropaganda?

Az elemzői várakozásokat jelentősen felülmúlva majdnem 2%-os növekedést produkált a magyar gazdaság 2013. III. negyedévben. Ennek kapcsán a kormányzat erőteljes sikerpropagandába kezdett. Az adatok részletes elemzése persze azt mutatja, hogy egyedi tényezőként a mezőgazdaság volt a legjelentősebb tényezője az előző negyedévhez képest elért ekkora mértékű fejlődésnek.

Ezért is érdekes, hogy a cégvezetők mit tapasztalnak saját ágazatuk fejlődésében, vajon ez a növekedés megmutatkozik-e számukra is. A cégvezetők 54%-a válaszolta, hogy érzi a gazdaság növekedését. 24%-uk azonban még mindig inkább gazdaság teljesítményének csökkenéséről számol be.

Amennyiben a válaszokat egy 5 fokozatú skálába soroljuk, akkor az átlag 3,4 lett. Ez egyértelműen arra utal, hogy a cégvezetők többsége már saját ágazatában is gazdasági növekedést vár. Amennyiben ez az optimista hangulat nemcsak a kormány hirdetései által szűrődik be a gazdaság szereplőinek véleményébe, akkor az elkövetkező hónapokban javuló statisztikai adatokat kell látnunk a gazdaság helyzetére vonatkozóan.

Javul a likviditási helyzet

Az IBS Policy Agenda KKV Konjunktúra Index kapcsán folyamatosan mérjük a cégek likviditási helyzetét. A mostani negyedév adatai erőteljes javulást mutatnak. 2011 óta a javuló likviditási helyzetet várók kapcsán még nem mértünk akkora értéket, mint a mostani adatok. A 2012. szeptemberi mélyponthoz képest (8%) már a cégvezetők 33%-a várja azt, hogy javulni fog cégének likviditási helyzete.

 

Óvatosságra int azonban az, hogy az előző időszakhoz képest nőtt (3 százalékponttal) azok aránya, akik szerint romlani fog cégük likviditási helyzete a következő fél év során. Amennyiben ezek a trendek tartósak lesznek, akkor könnyen azt tapasztalhatjuk majd, hogy élesen szétszakad a KKV szektor, egy optimista és egy pesszimista szárnyra. Ez pedig újra sok cégnek a leszakadását, tönkremenetelét vetíti előre, miközben a KKV-k egy része stabil fejlődési pályára állhat. Ezt a gazdaság egésze szempontjából akár egy egészséges folyamatnak is tarthatnánk, egyfajta öntisztulási mechanizmusnak. Azonban nyitott az a kérdés, hogy a egy másfajta gazdaságpolitika, támogatási rendszer, gazdálkodási környezet milyen arányban tudná fenntarhatóvá tenni a jelenleg ellehetetlenülő vállalkozásokat, és a rövidtávú kríziseket mennyire képes az állam kezelni.

 

A kis- és közép vállalatok körében végzett konjunktúra felmérésünket reprezentatív módon, 500 cég vezetőjének válaszai alapján készítettük. A kutatás 2013. december 13-19. között zajlott on-line vállalati panelen, illetve telefonos megkérdezéssel. Az IBS-Policy Agenda KKV Konjunktúra Index képzésének módja a business survey index-számításon alapul. A módszertanról részletesen itt olvashatnak.