Tízből hét hazai kkv váltana energiaszolgáltatót

Tízből hét hazai kkv váltana energiaszolgáltatót

 

Az MVM Partner Energiapiac Kutatási Program (EKP) 2012. II. negyedévi felmérése keretében a Policy Agenda azt vizsgálta meg, hogy a hazai kis-és középvállalkozások vezetői miképpen vélekednek a liberalizált energiapiacról és milyen szempontok alapján döntenek, amikor új szolgáltatót választanak.

A verseny továbbra is várat magára

Az energiapiac liberalizációját követően a jogszabályi feltételek megteremtődtek ahhoz, hogy erős piaci verseny alakuljon ki a villamosenergia-kereskedők között. A mostani felmérésben azt vizsgáltuk, hogy mennyire érezteti ez a hatását a KKV szektoron belül.

A kkv-vezetők a közepesnél gyengébbnek ítélik meg a versenyt a villamosenergia-kereskedők között. Erős versenyt csak szűk 9%-uk tapasztal és viszonylag számottevőt is csak 12%-uk. Ezzel szemben háromtizedük (29%-uk) szerint gyenge a verseny, míg 22%-uk szerint egyáltalán nincs ebben a gazdasági szegmensben. További 28%-uk pedig közepesen erős versenyt tapasztal. Értékeléseik átlaga 1–5 skálán, ahol a növekvő értékek erősebb versenyt jeleznek, mindössze 2,6, ami gyenge-közepes versenyre utal.

A Policy Agenda által korábban végzett kutatások szerint ennek legfőbb oka, hogy célirányosan kevés megkeresést kapnak a kkv-k a kereskedőktől, és ezért nincsenek is tisztában a piaci lehetőségekkel.

Az ár a legfontosabb

Az elkövetkező félévben a megkérdezett vállalatok több, mint egytizede tervezi, hogy más villamosenergia-kereskedőhöz szerződik át. Természetes módon közöttük többségben vannak (9%), akik a kedvezőbb árak, míg 3%-uk a várt jobb szolgáltatási színvonal miatt döntöttek a váltás mellett. A piaci lehetőségeket mutatja, hogy a cégvezetők többsége, 58%-a jelezte, hogy elgondolkodna a szolgáltató-váltáson, ha ismerné a feltételeket. Háromtizedük viszont ragaszkodik jelenlegi szolgáltatójához, mivel elégedett vele.

A kkv-k 46%-a számára szempont a szolgáltató-választásban, hogy teljes mértékben magyar tulajdonú energia-kereskedőtől vásároljon áramot. Ebből a körből 35%-uk számára ez kifejezetten döntő tényező, míg a maradéknak részben meghatározó szempont a szolgáltató tulajdonosi háttere.

Azok a vállalatok, akik akár a szolgáltatás színvonala, akár ára miatt a közeljövőben más energia-kereskedőhöz akarnak átszerződni, az átlagosnál nagyobb, 56%-os arányban számoltak be arról, hogy döntésükben figyelembe veszik azt, hogy a szolgáltató hazai tulajdonban van-e.

Módszertanról

A kis- és középvállalatok körében végzett konjunktúra felmérésünket reprezentatív mintán, 700 cég vezetőjének válaszai alapján készítettük el. A lekérdezést 2012. március 19-31. között on-line vállalati panelen keresztül történt. 

Interjú Kiss Ambrus elemzővel: http://gazdasagtv.hu/versenyszfera/energia/2012-05-09/nincs-komoly-verseny-az-energiapiacon