Tavaszig az alkotmányozásra és a vasárnapi munkára fogunk a legjobban figyelni

Tavaszig az alkotmányozásra és a vasárnapi munkára fogunk a legjobban figyelni

A Policy Agenda negyedéves előrejelzéséből kiderül, hogy a Politikai Hatás Index (PHa-index) alapján az elkövetkező három hónapban a kormány és az országgyűlés jogalkotási munkája során mely ügyek fogják a politikai napirendet meghatározni.

Politikai Hatás Index (PHa-index)

A PHa-index egytől-ötig terjedő skálán különböző szempontok egyszerre való mérlegelése alapján következtetni enged arra, hogy milyen politikai hatása lesz egyes törvényeknek és jogszabálytervezetnek, amely a döntéshozók asztalára, és ezzel szinte párhuzamosan a közvélemény elé kerülnek. Az index kiszámítása során négy szegmens egyszerre kerül értékelésre: vizsgáljuk, hogy az adott törvény (vagy jogszabály) mekkora és milyen érdekérvényesítési képességgel bíró társadalmi rétegeket érint, milyen gazdasági és költségvetési hatásai vannak, milyen politikai kommunikációs lehetőségeket hordoz, és mekkora parlamenti konfliktusra lehet számítani a kapcsán.

A PHa-index készítése során a kormány jogalkotási programját, az időszakra vonatkozó munkatervét, az országgyűlés előtt lévő kormány és kormánypárti előterjesztéseket vizsgáltuk. Mindezek alapján 2011 első negyedévében 56 jogalkotási ügy vár a kormányra, illetve az országgyűlésre. Ezek között természetesen a politikai napirend szempontjából vannak lényegtelen ügyek, és vannak olyanok, amelyek biztosan önmagukban is tematizálják majd a politikai közbeszédet.

A PHa-index módszertani sajátosságok miatt negyedéves előrejelzésre alkalmas, természetesen a vis maior helyzetek előrejelzése nem elvárható. Amennyiben részletesen kíván tájékozódni az index módszertanáról, akkor a cikk alján lévő linkre kattintva azt elolvashatja, illetve kérdéseit az info@policyagenda.hu email címre felteheti.)

Az első negyedév TOP-5 ügye

A Policy Agenda elemzői által készített adatfelvétel és elemzés alapján az év első negyedévében a következő öt ügy lesz a leginkább a közvélemény figyelmének fókuszában (zárójelben a PHa-index):

1.       Az alkotmány előkészítő eseti bizottság által beadott, „Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről” szóló országgyűlési határozati javaslat, illetve ennek kapcsán a kormány által március 15-ig elkészítendő alkotmány tervezet (4,5).

2.       A KDNP által törvényjavaslat a vasárnapi munkavégzés kapcsán (4,2). Az ügy azért is kapott ilyen magas értéket, mivel ebben a kormánypártokon és a kormányon belüli is várható konfliktus. Természetesen választhatja azt az utat a Fidesz, hogy egyelőre nem engedi napirendre tűzni a kérdést, de ez a KDNP eddigi politikáját tovább gyengítené és ez koalíciós konfliktushoz is vezethet.

3.       A NEMFI által március elejéig megalkotandó az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet (3,3). Az elmúlt hónapokban komoly médiavisszhangot kiváltott az otthonszülés ügye. Ennek kapcsán a kormányzat ígéretet tett a kérdés szabályozására. Ugyanakkor az otthonszülés lehetőségének a felvetődése már önmagában is komoly vitákat generál, amely várhatóan felerősödik a szabályozás megalkotása során.

4.       Az egészségügyi kamarákról szóló törvényt már tavaly beadta az országgyűlésnek a kormány (3,05). A NEFMI által kidolgozott anyag azért várható, hogy feszültségeket gerjeszt, mivel a sajtóhírek alapján az érintett kamarák számára sem elfogadható a tervezet, illetve nehezményezik az egyeztetések hiányát. A parlament előtt lévő tervezet egyébként jelentős átalakításokat hozhat az ágazatban, mivel ismét kötelezővé tenné a kamarai tagságot, amely 2007 óta megszűnt. Ezen kívül újabb jogosítványokat kapnának az egészségügyi kamarák.

5.       Az előző félév kormány által kiadott törvényalkotási tervében is szerepelt az újsport törvény megalkotása (3), amely végül az új munkaterv szerint átkerült március elejére. A minisztérium által közölt információk alapján az új sport törvény alaposan átrajzolja az eddigi finanszírozási rendszert, mivel csökkenti a versenysport támogatásának arányát a teljes büdzsén belül. A tervek szerint ezzel párhuzamosan csökkentik a kiemelt támogatást kapó sportszövetségek számát.

Amennyiben az ágazat vezetése nem lesz képes konszenzusos szituációt teremteni, akkor előfordulhat, hogy a kialakuló erős frontok a közvélemény nyilvánossága előtt fogják megvívni a csatáikat. Ez pedig az EU-s elnökség és alkotmányozás amúgy sem könnyű időszakban, komoly konfliktussá nőheti ki magát, hiszen a sport szereplői közismerten jó érdekérvényesítők és képesek a médiában a véleményük megjelenítésére.

helyezés

jogszabály-tervezet

előterjesztő

PHa-index

1.

Alkotmány

Országgyűlés Alkotmány előkészítő eseti bizottság, KIM

4,5

2.

a munkavállalók szabad vasárnapjának biztosításához szükséges egyes törvények módosításáról

KDNP

4,2

3.

az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet

NEFMI

3,3

4.

az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról

NEFMI

3,05

5.

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

NEFMI, BM

3

Mely tárcáknak lesz forró a tavasz?

A PHa-index segítségével megnéztük, hogy az első negyedév jogalkotása szempontjából mely tárcák esetében kell nehezebb politikai időszakra felkészülni. Ez alapján egyértelműen a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az, amelynek a legnehezebb ügyekkel kell szembenéznie (2,5). Az alkotmány kidolgozását övező várható vitákra tekintettel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (2,1) áll a második helyen a Politikai Hatás Index alapján. A harmadik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1,77), amely előtt nagyon jelentős politikai kihívások nem állnak az első negyedévben, de több markáns terület szabályozása (pl. energetika) kapcsán van a munkatervben rögzített feladata.

Budapest, 2011. január 12.

 

Melléklet

2011. első negyedév jogalkotási szempontból TOP-10 ügye

 

helyezés

jogszabály-tervezet

előterjesztő

PHa-index

1.

Alkotmány

Országgyűlés Alkotmány előkészítő eseti bizottság, KIM

4,5

2.

a munkavállalók szabad vasárnapjának biztosításához szükséges egyes törvények módosításáról

KDNP

4,2

3.

az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet

NEFMI

3,3

4.

az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról

NEFMI

3,05

5.

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

NEFMI, BM

3

 

 

 

 

 

6.- 7.

 

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) korm. rendelet módosításáról és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX.2.) korm. rendelet módosításáról

NEFMI

2,8

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról

NGM

2,8

8.

a kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kiadásainak és bevételeinek 2012-2014. évi tervezett összegéről, valamint a 2012-2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátokról szóló kormányrendelet

NGM

 

9.

az előző kormányok által az egyházi iskolafenntartók részére ki nem fizetett zárszámadási kiegészítő normatíva kifizetésének ütemezéséről szóló, az iskolafenntartó egyházakkal kötendő megállapodások elfogadásáról szóló kormány határozat

KIM

2,4

10.

Az energetikai tárgyú törvények és kormányrendeletek módosításáról

NFM

2,35

 

Politikai Hatás Indexről részletesen itt olvashat.