Gazdasági Fejlődés Index: stagnálás a vállalkozásoknál és bizonytalanság a monetáris folyamatokban

Gazdasági Fejlődés Index: stagnálás a vállalkozásoknál és bizonytalanság a monetáris folyamatokban

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Indexe (GFI) 2013. II. negyedévében 1,11 azaz összességében az előző két negyedév stagnálása után, most enyhe javulásra utal. Az egyes rész-összetevők közül a monetáris mutatók javulnak, a háztartások helyzete talán kedvezőbbre fordulhat, míg a vállalkozások gazdálkodása továbbra is nehézségekkel terhelt. Az összességében 0,11 századnyi javulás már a magyarországi recesszió végét jelzik. Az indikátorok által jelzett folyamatok azonban csupán alacsony gazdasági növekedésre utalnak, akövetkező féléves időszakra a vállalati gazdálkodás mutatói esetében az eddig elmaradt fejlődés egy erőteljes kibontakozás esélytelenségét mutatja.

Még nem megalapozott a gazdasági kibontakozása, lassú a GDP növekedése

A GFI a gazdasági folyamatok alakulásában a 2012. harmadik negyedévi enyhén pozitív irányú változáshoz a gazdaság várható lassú növekedését jelzi a következő félévre. A gazdaság teljesítménye összességében – a világgazdasági válság ötödik éve után – már nem lassul, bár továbbra is nagyon eltérő az egyes szektorok várható fejlődése.

GFI változása (2011-2013.II. negyedév)

 

 

2011

2012

2013

 

 

I. né

II.né

III. né

IV. né

I. né

II.né

III. né

IV. né

I. né

II. né

 

GFI index

1,03

0,89

1,09

1,12

1,08

1,05

0,9

0,98

0,98

1,11

tárgy né – előző né

0,01

-0,14

0,2

0,03

-0,04

-0,03

-0,15

0,08

0

0,13

 

A potenciális növekedésünk alapjai az elmúlt évek elmaradt felhalmozási folyamatai következtében hiányoznak, változatlanul nincs igazi termelő beruházás. A fiskális területen elért egyértelműen pozitív eredmények a gazdasági kibontakozás lehetőségeit szűkítették. A konvergencia kritériumok kívánatos szintjének elérése érdekében nagy árat fizetett a gazdaság és a társadalom, ráadásul az adósságcsökkentés sikere erősen megkérdőjelezhető.

A GFI gazdasági indikátorai a következő félévre összességében egy alacsony, de már növekvő teljesítményt jeleznek, azaz a válság mélypontjáról történő elmozdulás – egy kedvező külgazdasági környezet és egy régóta várt belső kereslet bővülés hatására – lassan megvalósulhat ebben az évben.

A monetáris helyzet bizonytalan alapokon áll

A gazdaság monetáris és fiskális helyzetében bekövetkező változások – ahogy ezt korábban is értékeltük – a költségvetési hiány erőszakos leszorításának, az MNB jegybanki alapkamat folyamatos és gyors csökkentésének, a pénzügyi folyamatok és a bankrendszer jelentős mértékű túladóztat eredménye. Ez pedig egyértelmű nehézségeket jelez a növekedés későbbi, megalapozott megvalósulásához.

A hitelintézetek hitelt kapó ügyfeleinek száma a II. negyedévben is csökkent. Ugyan a vállalati hitelezés kissé bővült, de a háztartások hitelállománya azonban tovább szűkül. A PSZÁF adatai alapján a 2013. május végi állomány több mint 30%-kal marad el a 2008. szeptemberi értéktől, és a 2006. év végi volumennel azonos. Kedvezőtlen jelenség, hogy a beruházási hitelek körében alig van változás, továbbá negatív jelenség az is, hogy a vállalati hiteleken belül tovább nő a rövid lejáratú hitelek aránya.

Mára egyértelmű lehet, hogy az adósság szolgálatunk teljesítését az áru- és szolgáltatás exportunk csak egy erőteljesen meginduló gazdasági növekedés alapján lesz képes ellensúlyozni. A költségvetésben tervezett áfa-befizetések a megnövelt Áfa-kulcs hatására teljesültek 2012-ben, de 2013-ban a fogyasztás stagnálása miatt már elmaradhatnak a tervezettől.

Háztartások helyzete már legalább nem romlik

A háztartások helyzetében 2013-ban további visszaesés már nem várható, a háztartások komoly szigorításokra kényszerültek saját gazdálkodásukban, és most egy részük számára a „túlélés” is kérdéses lehet. A GFI szerint összességében idén már talán kis javulás várható foglalkoztatottságukban, jövedelmi viszonyaikban, és talán a háztartások fogyasztása sem esik tovább.

Változatlanul fennmarad ez évben is, hogy a háztartások vagyoni helyzetében összességében nem lesz javulás, a hitel-felvételi kényszer tovább erősödik. A reálkereset változásban mért növekedés nem érzékelhető mértékű, és csupán a fogyasztói áralakulás miatt kedvezőbbek e folyamatok, a kommunikációban pedig a rezsicsökkentés a „mindenható”. Nagyon negatív, hogy a fiatalok igen magas szintű munkanélkülisége számottevően nem fog javulni ez évben sem. Tovább erősödik az elvándorlási gyakorlat, már az un. idősek korosztályában is.

Változatlanul nehéz a vállalkozások helyzete

A II. negyedévben is meghatározó, hogy a vállalkozói szféra gazdálkodásának egyetlen indikátora sem javul érezhetően. Inkább csak stagnálásról, beszélhetünk, arról, hogy az igen alacsony szintről már nem esnek tovább a mutatók. Sajnos még az üzleti kilátásokat jelző „üzleti bizalmi indexek” sem javulnak komolyabb mértékben így elmaradt pl. a német üzleti bizalmi index érezhető javulása. A hazai KKV index is stagnálása. Kedvezőtlen az ipari termelés szintjének változatlansága, valamint a közvetlen tőkebefektetések lassulása, azaz a beruházások elmaradása. A vállalkozói szféra számára talán kedvezőek a vállalati hitelezés fejlesztésére tett kormányzati lépések, amelyek egy megfelelő bizalom kialakulása esetén javíthatják a növekedés esélyeit.