A makrogazdasági folyamatok várható alakulása 2013-ban

A makrogazdasági folyamatok várható alakulása 2013-ban

Elkerülhetetlenek az újabb megszorítások

A Policy Agenda 2013-ra vonatkozó decemberi előrejelzésének makrogazdasági adataiban a szeptemberi prognózisban közöltekhez képest nem módosítja korábbi előrejelzését.

A szeptemberi „Tájoló” című átfogó makrogazdasági elemzésünkben már közzétett prognózisunkat változatlanul reálisnak tartjuk a következő évre. Úgy ítéljük meg, hogy már negyedévvel ezelőtt is látható volt a kormány gazdaságpolitikájából eredő folyamatok iránya, az IMF megállapodás kudarca. Nyilvánvaló volt az elhibázott 2012. évi költségvetés szükségszerű folyamatos módosítása. A rosszul elkészített, nyáron már jóváhagyott 2013. évi költségvetést – és ehhez kapcsolódóan valamennyi makrogazdasági mutatót – elkerülhetetlenül változtatni kell, hiszen nem lehet eltitkolni az egyre inkább romló gazdasági helyzetet.

A növekedés változatlanul nem indul, a kommunikáció ellenére sem…

A GDP 2012-ben másfél százalékkal visszaesik és 2013-ban stagnálni fog. Mindehhez még az is szükséges lesz, hogy az ipari termelés növekedése érezhető legyen (5% körüli), a mezőgazdaságban ne legyen akkora visszaesés, mint 2012-ben volt és a külgazdasági feltételek kedvezőek maradjanak. Nem jó jel a német GDP növekedésre adott prognózisok csökkentése sem. Számíthatunk a lakossági fogyasztás további csökkenésére, amely mutatja, hogy a belföldi kereslet továbbra sem biztosítja a gazdaság kereslet oldalú növekedését. Bár a külkereskedelmi egyenlegünk alakulása kedvező marad, de 2013-ban nem javul már számottevően. Fizetési mérlegünk egyenlege évről-évre változatlanul néhány százalékkal növekszik, ez még segít a külső finanszírozásunkban. A GDP későbbi növekedési esélyeiben is gondot jelent azonban, hogy a beruházások változatlanul 2013-ban is csökkenni fognak.

A lakosság közérzetét jelentősen befolyásolja, hogy idén és jövőre csökken a reálbér (2012-ben -2,8%, 2013-ban -1,3%). Javulást csak akkor remélhetnénk, ha az idén még 6%-hoz közeli éves fogyasztói áremelkedés csökkenne, de sajnos – a kormányzati szigorító intézkedések, és a vállalati szférára, valamint a lakosságra folyamatosan átháruló terhek növekedése miatt még jövőre is feltételezhetünk egy 4,5% körüli inflációt.

A magas munkanélküliségi ráta enyhe csökkenése nem a foglalkoztatottak számának növekedését jelenti, hiszen – ahogy az eddigi adatok is mutatják – a közfoglalkoztatás sem érezteti a hatását, sőt a jövő évben sem várhatjuk, hogy e forma érdemben megemelje a munkában lévők számát.

Már a költségvetés 3% alatt tartása sem elég….

A kormányzat az államháztartási hiányt mindenképpen a 3%-os szint alatt fogja tartani. Mi is azzal számoltunk, hogy akár további megszorítások, sőt újabb adók árán is, de ezt az elvet nem adja fel a kabinet. A korábbi elemzéseinkben is utaltunk arra – mind az idei, mind a jövő évi büdzsé esetében – hogy még jelentős (kiadás-csökkentő, bevétel-növelő) változtatásokat fog bevezetni a kormányzat.

A 2012-es költségvetés teljesítése során a jelenlegi adatok alapján tarthatónak látszik – óriási áldozatok árán ugyan – a 3 százalék alatti hiánycél. Ehhez szükséges, hogy a meglévő tartalékokhoz ne nyúljon a kabinet és ez a 2013-as évben is nélkülözhetetlen lesz, ahogy az is, hogy a tárcáktól további szigorításokat követeljen. Azonban a kormányzat már most sem áll ellen a politika, főleg a kormánypárti frakciók felől érkező nyomásnak, amely szerint rövidtávú politikai haszon érdekében újra és újra növelik a költségvetés kiadásait. Sőt a kormány újabb és újabb nem időszerű, ésszerűtlen fejlesztéseket-terheket vállal, míg szükséges támogatásokat megszűntet.

A néhány területen jelentkező többletbevétel, valamint a jelentős tartalék sem ellensúlyozza már a vártnál kisebb bevételeket és nagyobb kiadásokat. A módosított jövő évi költségvetésben még mindig 400-450 milliárd forintos „lyukat” hagyott a Parlament, amelynek oka a munkahelyvédelmi akcióterv, és annak alátámasztására kimódolt intézkedések. A megnövelt pénzügyi tranzakciós adó megvalósítása, a gazdaság fehéredését szolgáló lépések haszna és tervezett eredményessége kétségesek. Az általunk most számított igen kedvezőtlen jövő évi prognózis teljesüléséhez is nélkülözhetetlen lenne azonban a pénzügyi bizalom gyors visszaszerzése, az EU politikai és pénzügyi támogatásának biztosítása – minimálisan a túlzott deficit-eljárás megszüntetése.

Nincs fájdalommentes megoldás…

A gazdaság növekedésének beindításához a gazdaságpolitika teljes átértékelésére lehet szükség. Első lépés a külső finanszírozási igény csökkentése. Az államnak, a vállalatoknak és – ha még lehet – a lakosságnak mérsékelni kell fogyasztását és növelni a megtakarításaikat.

Már nem nehéz belátni, hogy sürgős feladat az átlátható költségvetési gazdálkodás folytatása; a rövid, közép és hosszú távú céljaink reális megfogalmazása; majd ezek összehangolása; és megvalósításukhoz a társadalmi megegyezés megszerzése; valamint a legkedvezőbb pénzügyi lehetőségek megteremtése és kiaknázása. Csak a nemzetközi hitelcsomag segíthet abban, hogy az elkerülhetetlenül szükséges konvergencia elfogadható keretek között menjen végbe.

 


 

 

 

POLICY AGENDA

makrogazdasági előrejelzése 2013-ra

(2012. december)

Mutatók

2011

tény

előző év = 100 %

2012

2013

szeptem-beri*

decem-beri**

szeptem-beri*

decem-beri**

várható

előrejelzés

GDP termelés %

101,7

98,5

98,5

100,0

100,0

GDP belföldi felhasználása %

99,5

98,5

98,5

100,3

100,4

  Lakossági fogyasztás

100,1

98,0

98,0

99,4

99,5

  Közösségi fogyasztás

97,6

98,3

93,3

99,9

99,5

  Állóeszköz felhasználás, beruházás

94,6

97,9

97,9

98,0

98,0

Export áruforgalom (kivitel) %

108,4

104,8

104,8

106,5

106,5

Import áruforgalom (behozatal) %

106,3

103,2

103,2

104,2

104,2

Külker. áruforgalom egyenlege, milliárd euró

6,9

5,1

5,1

5,0

5,0

Folyó fizetési mérleg egyenlege, milliárd euró

1,6

3,1

3,1

3,7

3,7

Folyó fizetési mérleg egyenlege GDP %-ában

3,5

3,2

3,2

3,9

3,9

Fogyasztói árindex (infláció) %

103,9

105,9

105,8

104,8

104,5

Nemzetgazd. bruttó átlagkereset alakulása %

105,2

103,1

103,0

103,5

103,5

Munkanélküliségi ráta %

11

11

10,8

10,8

10,5

Államháztartási egyenleg (ESA) GDP %-ában

4

3,0

3,0

-2,9

-2,9

Jegybanki alapkamat alakulása (év végén)

7

6,5

6,0

6,0

5,5

Megjegyzés: * PolicyAgenda 2012. szeptember   ** PolicyAgenda 2012. december            Forrás: KSH. MNB 

Interjú Belyó Pál kutatási igazgatóval: http://gazdasagtv.hu/allamhaztartas/2012-12-18/nagyon-komoly-gazdasagpolitikai-valtozas-kell-jovore