Még mindig bizonytalanok a cégvezetők

KKV Konjunktúra Index kutatás

A Policy Agenda által készített felmérés szerint a kis- és középvállalkozások cégvezetői körében továbbra sem érződik optimizmus. Az előző negyedévhez viszonyítva lényegében változatlan a Policy Agenda KKV Konjunktúra Index értéke (45,2%-ról 45,4%-ra, azaz minimális mértékben emelkedett), és meg sem közelíti azt a hangulatot, amely még két évvel ezelőtt jellemezte ezt a szektort. Egyelőre az adatok nem azt mutatják, hogy a cégvezetők túlságosan optimisták lennének a magyar gazdaság növekedésének tekintetében.

Bizonytalanság a cégvezetők körében

A kkv szektorban az előző negyedévhez képest nem, vagy csak minimális változás tapasztalható, hiszen míg a Policy Agenda KKV Konjunktúra Index 2013. II. negyedévben 45,2% volt, addig a III. negyedévbene 45,4%-ot mértünk. Ez lényegében stagnálásnak minősíthető, hiszen továbbra sem sikerült kitörni abból a depressziós hangulatból, amibe 2011 őszére kerültek a cégvezetők.

A válság végét jelentheti talán az, hogy két év óta ez az első negyedév, amikor az abszolút többség már nem vár további zsugorodást a gazdaságtól. Az előző negyedévben ugyanis a vállalkozások 52%-a várta, hogy a következő féléves távlatban romlani fog a magyar gazdaság helyzete, most viszont ez 44%-ra csökkent. Óvatosságra ad okot azonban, hogy továbbra is mindössze 25%-uk vár valamiféle növekedést.

Minden negyedévben megkérdezzük a cégvezetőket arról is, hogy a saját vállalkozásuk helyzetét tekintve milyenek a várakozásaik. Az eddigi trendek szerint ezek – a saját gazdálkodásra vonatkozó várakozások – általában együtt mozognak az ország gazdasági helyzetének megítélésével. Továbbra is igaz ez, bár most az  ország helyzetéhez képest valamivel optimistábbak a cégvezetők saját vállalkozásuk állapotának előrejelzésében. A cégek 35%-a úgy véli, hogy romlani fog cégének pozíciója, és 29%-uk számít javulásra. Az előző negyedévhez képest megnőtt azoknak a száma (28%-ról 37%-ra), akik szerint nem változik vállalkozásuk helyzete az elkövetkező félévben.

Romlik a lividitási helyzet, stagnál a beruházási kedv

Saját vállalkozásuk helyzetének megítélése kapcsán fontos szempont, hogy milyen a cég pénzügyi stabilitása, és ebben a tekintetben milyenek a várakozásaik. Az elmúlt másfél évben 30% körül volt azoknak a cégeknek az aránya, amelyek romló likviditási helyzetre számítottak.  A mostani felmérésben ez az érték 36%-ra emelkedett. Ezzel együtt lényegében nem változott azok száma (15%), amelyek azt feltételezik, hogy javulni fog vállalkozásuk likviditása ebben az évben.

A cégvezetők 38%-a lát esélyt arra, hogy a következő félévben bővítse vállalkozásának tevékenységét. Ez lényegében megegyezik az előző negyedévben mért értékkel. A cégek 14%-a akár 5% feletti bővítésre is esélyt lát az elkövetkező hat hónapban. Ez még egy negyedévvel ezelőtt 21% volt, amely azt mutatja, hogy bár a beruházási kedv nem csökkent, de lényegesen visszafogottabb lett a mértékét tekintve. Mindez annak a fényében is érdekes, hogy éppen most fut az MNB által meghirdetett nagyon alacsony kamatozású hitelprogram, amely lendületet adhatna a kkv szektornak. A cégvezetők persze látják azt, hogy ehhez kereslet-élénkítés, azaz termékeik és szolgáltatásaik iránt a jelenleginél nagyságrendekkel nagyobb kereslet is kellene, valamint számukra biztonságos vállalkozási környezetet is szükséges lenne.

Nehéz értékesítési helyzet: problémák az exportban

Korábbi elemzéseink alapján – főleg az elégtelen belső kereslet miatt is – inkább a gazdaság stagnálását vártuk, és arra sem mutatkozott rövidtávú remény, hogy az exportpiacaink kisegítenének minket. Az előző negyedévben – a Policy Agenda által készített – a gazdasági előrejelzéseken túlmutatóan, enyhén javuló értékesítési helyzetet vártak a cégvezetők, és ez lényegében megegyezett más kutatóintézeteknek a nemzetközi vállalkozási konjunktúrával kapcsolatos külföldi és hazai előrejelzéseivel.

A legfrissebb adatok most azt mutatják, hogy nem tartott sokáig az értékesítési helyzetet övező pozitív várakozás. Negyedévvel ezelőtt a cégvezetőknek még 33%-a mondta, hogy várakozásaik szerint belföldön javulnak értékesítési pozíciói, de ez az adat most visszaesett 26%-ra.  Ennél számunkra meglepőbb volt az exportra termelő cégek várakozása. 32%-ra emelkedett az aránya, akik jelenleg ugyan külpiacokra termelnek, de azzal számolnak, hogy a következő félévben romlani fog értékesítési helyzetük. Az elmúlt két évben még nem mértünk ezen a területen ilyen alacsony értéket. Az értékesítés javulását várók aránya is lecsökkent 23%-ra, és ez utoljára 2011 őszén-telén volt ilyen alacsony, amikor az ország gazdasága  is látványosan megroggyant.

Módszertanról

A kis- és közép vállalatok körében végzett konjunktúra felmérésünket reprezentatív módon, 500 cég vezetőjének válaszai alapján készítettük. A megkérdezés 2013. július 2-14. között zajlott on-line vállalati panelen keresztül. A Policy Agenda KKV Konjunktúra Index képzésének módja a business survey index-számításon alapul. A módszertanról részletesen.