Látszat csal: nem segíti az állam a munkaerőhiány megoldását

Látszat csal: nem segíti az állam a munkaerőhiány megoldását

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap célja, hogy az állam az adófizetők pénzéből, a foglalkoztatás javítását, a munkanélküliség kezelését és a képzési rendszer fejlesztését segítse elő. Amikor munkaerőhiány van akkor ez az egyik forrás arra, hogy korrigálni lehessen a munkaerőpiac helyzetén. A Policy Agenda elemzése azt mutatja meg, hogy milyen mértékben leépült ez a rendszer.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap haszna

A Policy Agenda tavalyi elemzésében már bemutattuk, hogy milyen mértékben alakult át a foglalkoztatási alap bevételi és kiadási oldala is. Az idei évben csavart a rendszeren a kormányzat egy kicsit.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap egyik bevételi lába a munkajövedelem utáni befizetések. Az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék egy része, valamint a szociális hozzájárulási adó, szintén évente megállapított része az egyik ilyen jellegű bevételi forrás. A másik pedig a szakképzési hozzájárulás teljes egésze. Ezekből illetve lényegében az Európai Uniótól kapott visszatérítésekből „működik” a Nemzeti Foglalkoztatási Alap.

Az NFA három feladatot kell, ellásson. Egyrészt a már munkanélküliek számára támogatást kell nyújtania a munkát kereséshez (kiegészítve egy átmeneti pénzügyi segítséggel), másrészt a helyi foglalkoztatási krízisek kezelését, új munkahelyek létrehozásának ösztönzését kell biztosítania. A harmadik feladat a szakképzéshez, átképzéshez szükséges források biztosítása, a programok menedzselése.

Azt, hogy mennyi a pontos bevétele az Alapnak az éves költségvetésben döntik el. Valójában semmilyen köze sincsen ahhoz, hogy mennyien dolgoznak, vagy mennyi a munkaadók, munkavállalók befizetése.

Változást hoz az idei év?

Az adatok azt mutatták miközben 2010-2011-ben 330 milliárd forint volt a bevételi oldala az alapnak, tavaly 10%-kal emelkedett. Inflációval és a foglalkoztatotti létszám emelkedésével is számolva látható, hogy reálértéken csökkentek az NFA bevételei. Ehhez társultak a kiadások is, amelyek bizonyos években hiányt eredményeztek, míg máskor többlettel zárták az alap költségvetési évét.

Az idei tervekben azonban mintha egy trendfordulót látnánk. A tavalyi 361 milliárd forintról 454 milliárd forintra nőtt a bevételi oldal, és nominális értéken hasonló mértékben a kiadási oldal. úgy tűnik, hogy ismét fontosak lesznek a közfoglalkoztatási eszközrendszeren kívüli munkaerőpiaci eszközök.

Érdemes alaposabban megnézni ezt a vélt közpolitikai változást. A részletes adatok azt mutatják, hogy lassan kúszik egyre feljebb az álláskeresési támogatásra, aktív eszközökre és EU-s támogatásból finanszírozott programokra költött költségvetési források nagysága, de ez idén kb. 13 milliárdos növekedést jelent csak. Elvileg a közfoglalkoztatásra is 7 milliárd forinttal több kerül elköltésre, mint tavaly (ez véleményünk szerint erősen túltervezett összeg, és a közfoglalkoztatotti létszám várható csökkenése miatt „marad” pénz ezen a soron). Ez a kettő összeg valójában nem fedezi le a 90 milliárd forintos kiadásnövekedést.

 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap helyzete 2010-2019.

(mrd Ft)

 2010.2012.2014.2015.2016.2017.2018.2019. (t)
(EU támogatásból és  munkaerő-piaci járulékból származó bevétel219,6169,9175,6184,8201,6240,8262,4354,6
kiadás (álláskeresési támogatás+aktív eszközök+EU támogatás)222,5144,8132,3132,1134,9157,9181,3194,3
közfoglalkoztatásn.a.132225,5270269266,1173180
Nemzeti Foglalkoztatási Alap összes kiadása344,6393337,7427,3437,9460,1389,3484,8
Összes bevétel344,5392,7337,7354,8430,6522,3361,1453,9

(t) –terv adat a költségvetési törvényben

Valójában a kormány 70 milliárd forintot „átfolyat” a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon, hiszen a bevételek közül ekkora befizetést rendelnek el a központi költségvetés számára. A magyarázat szerint ez a forrás az állami fenntartású szakképző iskolák működésére, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők ellátására kerül elköltésre.

Ezek közül egyik sem új feladat. Azaz 2018-ban, és az előtt is költött forrást ezekre az állam, és nem volt szükség arra, hogy ehhez költségvetési forrásokat folyassanak be a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphoz, majd onnan átutalják a költségvetés egyéb számláira.

Valójában annyi történt, hogy miközben apadnak a közfoglalkoztatásra szánt pénzek, és ezáltal csökkent a kiadási oldala a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak, ezért mesterségesen emelték ezt a forrásoldalt, ezzel mérsékelve a foglalkoztatási rendszert érő pénzügyi kritikákat.

A probléma nem csak a bűvészkedés

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap célja, hogy segítse a munkaerőpiac működését. Ebben a tekintetben a közfoglalkoztatás csak egy társadalmi réteget jelent – még ha az egyik legnehezebb helyzetben lévőt -, és nem a teljes skáláját a munka világának. Ezzel szemben 2012 és 2018 közötti időszakban az NFA bevételeinek 55%-a került elköltésre a közfoglalkoztatás rendszerében.

Természetesen nem a közfoglalkoztatottakra elköltött források nagyságával van a fő probléma. Egyéni szinten ez a pénz ugyanis a minimálbér töredékére elég csak, miközben ugyanúgy nyolc órás napi munkát kell végezniük ezeknek az embereknek. A probléma legfőképpen az, hogy a GDP növekedéséből nem részesült ez a terület. Miközben a munkaerőhiány éppen, elsőre talán meglepőnek tűnik, arra irányítja rá a figyelmet, hogy szükség van átképzésekre, mobilitást segítő programokra, amelyek hatékonyabbá teszik a gazdaság egészét. Ezt a feladatát csak kismértékű forrásokkal tudja ellátni a magyar költségvetés.

Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság adatai szerint míg 2010-ben (át)képzésre 48 millió eurót költött a magyar állam, 2016-ban ez már csak 23,6 millió euró volt (2010-es euró szinten számolva mindkettő).  Tendenciát tekintve a környező EU-s tagállamok közül a sor végén állunk ezzel.