Tarolt a kormánypárt a „közmunkás” településeken

Tarolt a kormánypárt a „közmunkás” településeken

Az elmúlt években több kritika is megfogalmazódott a közmunkarendszerrel szemben. Ugyanakkor több száz milliárd forintot költött el rá a kormány évente. Mind a 2014. évi, mind az idei választási eredmények politikai szempontból visszaigazolják ezt a pénzt. A Policy Agenda a települések közmunkával való „érintettségét” vetette össze a Fidesz-KDNP lista támogatottságával.

Közmunkával érintett települések

A Policy Agenda a kormányzati adatbázisok segítségével meghatározta, hogy mely települések mekkora mértékben érintettek a közmunkával. A településeket két csoportra osztottuk:

  • Az elsőbe azok kerültek, ahol 2017-ben a munkavállaló korúak 10és 20 százaléka dolgozott közmunkásként. Őket hívjuk közmunkával erősen érintett településeknek.
  • A második csoportba sorolt településeken a munkavállaló korú lakosság több mint 20 százaléka közfoglalkoztatott. Ezek a közmunkával nagyon erősen érintett települések.

Ha a fenti kategóriákat politikai szavazatokra számítjuk át, akkor az látszik, hogy 430 ezer választó él olyan településen, amely közmunkával erősen, vagy nagyon erősen érintett, míg 233 ezer választó él ún. fejlődő településen. Ez a kistelepülési választók 17%-a, és ez alapvető befolyásoló erővel bír.

Közmunkás szavazatok tényleg segítenek?

Megnéztük, hogy a 2018-as országgyűlési választásokon észrevehető volt-e a különbség a közmunkával való érintettség és a kormánypártok támogatottsága között.

Az az első elemzésekből is egyértelműen látszott, hogy a legjobban a községekben szerepelt a Fidesz-KDNP listája. Ez egyébként hasonló a 2014-es választással. A közmunkával erősen vagy nagyon erősen érintett településeket és a többi községet összehasonlítva az látszik, hogy a kormánypártok közös listája még erősebben szerepelt itt is. Arról nem is beszélve, hogy ha csak az ott leadott szavazatokat néznék, akkor stabilan három párti lenne az Országgyűlés (Fidesz, KDNP, Jobbik).

település típusaFidesz-KDNP pártlista támogatottsága

2014.

2018.

közmunkával minimálisan érintett község

42,3%

55,4%

közmunkával erősen érintett települések

49,7%

61,4%

közmunkával nagyon erősen érintett települések

53,1%

67,1%

 

A közmunkával minimálisan érintett településeken a Fidesz-KDNP országos listájára a szavazók 42,3%-a adta voksát 2014-ben, míg 2018-ban 55,4%. Ez a közmunkával erősen, vagy nagyon erősen érintett településeken négy éve49,7% volt, idei évben 61,4%. Ha pedig csak a közmunkával nagyon erősen érintett falvakat nézzük, ott 53,1%-os támogatottsága volt a kormánypártoknak 2018-ban, és még ezt is felülmúlták 2018-ban: 67,1%-ot kaptak.

Az adatokból jól látszik, hogy csökken a településméretével fordított arányosan a részvétel, és ezáltal a kormánypártok támogatottsága növekszik. Azaz míg a fővárosban 75%-os volt a részvétel, addig a Fidesz-KDNP listája 38%-ot kapott. Ezzel szemben a leginkább közmunkával érintett településeken jelentősen csökkent a részvételi arány 60,7%-os volt. Míg a kormánypártok 67,1%-ot szavazatot kaptak.

Következtetések

A Fidesz 2014-ben és 2018-ban is egyértelműen képes volt politikailag profitálni a közmunkából. Jól látható, hogy ezeken a településeken csak a Fidesz-KDNP-nek van mozgósító ereje, és mondanivalója. Főként a baloldali-liberális pártok által vázolt választói problématérkép nem találkozik ezekben a falvakban élők gondjaival.

A kormánypárttól kapnak valami segítséget a megélhetéshez, még ha ez kívülről erősen alávetettségi, függőségi viszonynak is látszik. Továbbra is teljesen egyértelmű, azok számára, akiknek az egyetlen bevételi forráslehetőség a közfoglalkoztatás, azoknak nem politikai válasz az: hogy „nem jó a közmunka”. Arra is szeretnének kézzelfogható választ kapni, ha nem adnak nekik közmunkát, akkor mi lenne velük. Ezzel a válasszal pedig láthatólag sem 2014-ben, sem 2018-ban nem szolgált egyik ellenzéki párt sem, és/vagy nem tudta/tudja ez elmagyarázni az érintetteknek.

A Fidesz által teremtett politikai üzenet, és valóságértelmezés az volt, hogy ha marad minden, mint régen, akkor legalább van közmunka, egyébként minden veszélybe kerül a migráció miatt. Erre minimális választ jelent az ellenzék részéről a korrupciós vádak emlegetése, és a demokrácia deficittel kapcsolatos aggodalmak.