Tovább csökkentek a gazdasági várakozások

Tovább csökkentek a gazdasági várakozások

Az IBS – Nemzetközi Üzleti Főiskola és a Policy Agenda által készített KKV Konjunktúra Index értéke tovább csökkent, és már a 2014. I. negyedévi várakozások alatt van. A felmérés szerint a magyar cégvezetők egyre kevésbé bíznak a gazdaság működésében.

Zuhan a gazdasági bizalmi index

A kormány 2013. II. negyedévtől kezdve érezhetően képes volt fordítani a gazdasági várakozások  korábbi negatív hangulatán. Ennek a sikerpropagandának köszönhető, hogy a 2014. évi őszi önkormányzati választásokig dinamikusan emelkedett a KKV cégvezetők várakozásait mutató IBS-PA KKV Konjunktúra Index értéke.

A várakozások pozitív trendje azonban 2014 őszétől kezdve jelentősen megfordult, és a 2014. III. negyedéves 57,1%-os értékhez képest, fél év elteltével a legfrissebb adat már csak 49,8%. A visszaesés mértéke féléves távlatban jelentős, bár az utolsó negyedévhez viszonyítva mérsékeltebb, csupán 0,4 %-os.

A cégvezetők 33%-a szerint a következő félévben romlani fog a magyar gazdaság helyzete. Ez fél évvel ezelőtt még 23% volt, azaz a 10 százalékpontos romlást mutat azon cégvezetőknek az aránya, akik rövidtávon negatív változásokra számítanak. Ilyen pesszimizmus 2013 szeptemberében volt utoljára.

A javulást várók aránya 29%, amely szintén 10 százalékponttal kisebb, mint félévvel ezelőtt, azaz közvetlenül a választások után mért adat.

A relatív többség (38%), változatlanul arra számít, hogy stagnálás lesz. Továbbra is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy hiába javul az ország összesített GDP-je általában, annak hatása nem jelentkezik minden ágazatban és a KKV-k gazdálkodási várakozásainak nincs közvetlen kapcsolata a GDP kismértékű javulásához.

Sajátos ellentmondásnak tűnik, hogy miközben az ország gazdasági helyzete kapcsán egyre borúsabb képet festenek a cégvezetők válaszai, addig a saját vállalkozást érintően mégsem ennyire negatív az előrejelzésük. Negyedévvel ezelőtt még csupán 33%-uk várta, hogy saját vállalkozásának javul az elkövetkező félévben a pozíciója, most ez az adat 37%. Igaz, ez még mindig nagyon elmarad a fél évvel ezelőtt mért, még magasnak ítélhető  59%-tól.

Hol vannak az új munkahelyek?

A KSH adatai szerint az elmúlt egy évben nőtt a foglalkoztatottak száma a versenyszférában is. Ennek kapcsán számoltak be a cégvezetők arról, hogyan is érzékelik ezt a folyamatot. A válaszadók 34%-a szerint inkább csökkent a foglalkoztatotti létszám abban az ágazatban, ahol a cége tevékenykedik. A relatív többség, azaz 44%-uk szerint nem volt változás a munkahelyek számában, és mindössze 21%-uk érezte úgy, hogy legalább kismértékben nőtt a foglalkoztatotti létszám.

A KKV cégvezetők várakozásai gyengülnek a munkaerő-helyzet javulásával kapcsolatban. Félévre előretekintve a cégvezetők 19%-a inkább arra számít, hogy csökken a foglalkoztatotti létszám saját ágazatában, míg növekedést csak 20%-uk vár. Természetesen a KKV-k többsége, 61%-uk stagnálásra számít.

Saját vállalkozásuk helyzetét tekintve az elkövetkező 6 hónapban a cégvezetők 12%-a mondta azt, hogy biztosan tervezi új munkahely létrehozását, míg 27%-uk csak valószínűnek nevezete ezt. A kis-és középvállalkozások 61%-a szerint nem bővül a foglalkoztatottaik száma, közülük 44% határozottan biztos is ebben.

Természetesen ezek a tervek, szándékok a megvalósíthatóságot tekintve nagyon kérdésesek, hiszen ha valóban képes lenne a KKV szektor 12%-a új munkahelyeket létrehozni féléven belül, akkor az érezhetően növelhetné a  foglalkoztatottak számát.

 Azt is látni kell, hogy a mostani adatok szerint a vállalatvezetők jobban tartanak a jövőtől, mint akár fél- vagy negyedévvel ezelőtt. Az ősszel mért 47%-kal szemben, most 55%-uk lát olyan jelet, amely azt mutatja, hogy a következő évben felléphetnek olyan nehézségek, amelyek alapvetően megingathatják a vállalatuk helyzetét. Ez pedig alapvetően visszafogja a beruházási szándékaikat és valamennyi fejlesztési elképzelésüket.

 

A kis- és közép vállalatok körében végzett konjunktúra felmérésünket reprezentatív módon, 500 cég vezetőjének válaszai alapján készítettük. A kutatás 2014. december 10-29. között zajlott on-line vállalati panelen, illetve telefonos megkérdezéssel. Az IBS-Policy Agenda KKV Konjunktúra Index képzésének módja a business survey index-számításon alapul. A módszertanról részletesen itt olvashatnak.