Optimisták a magyar galériák vezetői – Fellendülést várnak a műtárgypiacon

Optimisták a magyar galériák vezetői – Fellendülést várnak a műtárgypiacon

Megjelent a Policy Agenda Art-Index

A Policy Agenda a magyar elemző piacon elsőként útjára indította a magyar műtárgykereskedelem helyzetet vizsgáló Art-Index kutatási programját. Ennek keretében negyedévente megkérdezzük a magyarországi galériák vezetőit, és a körükben végzett kutatás alapján készítjük el a következő félévre vonatkozó várakozásaikat tükröző prognózisunkat.

A 2012. novemberi Art-Index érték 45,75%. A kérdések között a saját galériájuk helyzetét és az ágazat lehetőségeit firtató kérdéseinkre erősen eltérő válaszokat kaptunk: Míg a galéria vezetőknek csupán 12 százaléka gondolta, hogy nő a műtárgypiac forgalma az elkövetkező félévben, addig a saját galériájuk esetében ez 52%. Azaz jóval optimistábbak saját területüket illetően, mint a teljes piacot tekintve, ez az optimizmus azt jelenti, hogy a válaszadók többsége bízik abban, hogy saját galériájának helyzete javulni fog.

1.    Ön szerint az elkövetkező félévben hogyan változik a műtárgypiacon a forgalom?

 

válasz

százalékos érték

5% feletti mértékben nő

3

0-5% közötti mértékben nő

9

stagnál

47

0-5% közötti értékben csökken

31

5% feletti értékben csökken

10

 

2.    Ön szerint az elkövetkező félévben hogyan változik az Ön által vezetett galéria forgalma?

 

válasz

százalékos érték

5% feletti mértékben nő

27

0-5% közötti mértékben nő

25

stagnál

30

0-5% közötti értékben csökken

10

5% feletti értékben csökken

8

 

Ugyancsak optimistának tekinthető az a tény, hogy bár nem sokan terveznek saját aukciót az elkövetkező félévben (13%), ugyanakkor új kiállítást a galériák 72% tervez, illetve 63 százalékuk szeretné bővíteni gyűjteményét.

 

3.    Galériája tervez-e aukciót az elkövetkező félévben?

 

válasz

százalékos érték

igen

13

nem

87

 

4.    Galériája tervez-e új kiállítást az elkövetkező félévben?

 

válasz

százalékos érték

igen

72

nem

28

 

5.    Ön tervezi, hogy a Galériája az elkövetkező félévben bővíti művészeti gyűjteményét (új alkotók, tevékenység bővítése)?

 

válasz

százalékos érték

igen

63

nem

27

 

A piac stabilitását mutatja, hogy bár kb. a galériák vezetőinek fele azzal számol, hogy az elkövetkező évben olyan esemény történhet, amely megingathatja a helyzetüket, ugyanakkor mindössze 9 százalékuk számol azzal, hogy a galériájával azonos profilú új, erős versenytárs jelenne meg  egy éven belül a piacon.

 

6.    Ön számít-e olyan nehézségekre az elkövetkező évben, amely alapvetően megingathatják Galériájának helyzetét?

 

válasz

százalékos érték

igen

46

nem

54

 

7.    Ön számít-e arra, hogy az elkövetkező egy évben új, erős versenytársak jelennek meg a Galériájával megegyező profilban?

 

válasz

százalékos érték

igen

9

nem

91

 

Az Art-Index kutatásban rendszeresen vizsgálunk hét szempontot, amelyek befolyással vannak a műtárgypiac forgalmának alakulására. Ennek kapcsán arról kérdezzük a galériák vezetőit, hogy szerintük egyes szempontok milyen mértékben bírnak befolyásoló hatással. A válaszokat 1-5—ig terjedő skálán értékeltük, ahol az 1 nem jelentős, míg az 5 nagyon jelentős értéket jelent.

Az adatok azt mutatják, hogy a legfontosabb szempont a műtárgypiac megbízhatósága és az adórendszer (pl. adókedvezmények). Érdekes módon a legkevésbé fontos a galériák választéka.

8.    Ön szerint a következő okok milyen mértékben játszanak szerepet a műtárgypiac forgalmának alakulásában? (1-nem jelentős, 5- nagyon jelentős)

 

megnevezés

átlagérték

lakossági megtakarítások alakulása

3,33

forint árfolyamának változása

3,44

cégek befektetési lehetőségeinek alakulása

3,5

adórendszer

3,89

műtárgypiac ismertsége

3,67

műtárgypiac megbízhatósága

3,89

galériák választéka

3,1

 

Érdekessége az adatoknak, hogy sem a cégek befektetési lehetőségeinek, sem a lakossági megtakarítások alakulása nem tartozik a TOP3 kategóriába. Ezt támasztja az is alá, hogy a galériák vezetői szerint a gyűjtők között 32%-ban lesznek olyanok az elkövetkező félévben, akik elsősorban befektetési céllal vásárolnak műalkotást.

Az adatok azt mutatják, hogy a gazdaság egészéhez viszonyítva optimistábban látják a műtárgypiac szereplői a saját helyzetüket, de láthatólag befektetési szempontból továbbra is jelentős perspektívák vannak ebben a szegmensben. Ahogy az adatok is mutatják inkább az elkötelezett műgyűjtők, semmint a befektetők vannak nagyobb számban a piacon.

A kutatást a Policy Agenda 300 galéria vezetőjének megkeresésével, on-line kérdezési módszerrel készítette el.