Itt a válság második hulláma

Itt a válság második hulláma

Mélyponton a háztartások fogyasztása

A kormányzat szerint a magyar gazdaság problémamentes lenne, ha az euróövezet nem nézne komoly gondok elé. Ebből következően az EU/IMF hitelkeret is csupán azért szükséges, mert külső problémákkal kell majd szembenéznünk. A Policy Agenda heti elemzésében azt vizsgálta meg, hogy a gazdasági adatok hogyan igazolják vissza ezt a kormányzati hipotézist.

Bajban tényleg nem vagyunk egyedül

A kormányzat által vázolt egyszerű gazdaságpolitikai helyzetelemzés annyiban igaz, hogy az EU-tagállamok válsága, különösen az euróövezeti országoké, jelentős hatással van a magyar gazdaságra. Miután az export termelésünk célpontjai főként ezek az országok, ezért nyilvánvalóan meghatározó befolyással bír a gazdasági növekedésünk lehetőségére, ha ezen külső piacainkon csökken a kereslet. Mivel a magyar gazdaság kivitele a rendszerváltást követően ezekre a piacokra rendezkedett be, ezért felesleges azt elemezni, hogy mi lenne, ha máshol is lennének exportpiacaink.

Amennyiben elfogadnánk azt a feltételezést, hogy problémáink oka az Európai Unió gazdaságának okaira vezethetők vissza, akkor az az állítás is igaz lenne, hogy a környező országokéval hasonló pályát, vagy legalábbis azonos trendeket kellene bejárnunk. Ezt pedig nem igazolják a főbb gazdasági mutatók.

A válság második hullámának áldozatai

Megvizsgáltuk az EU 27 tagállamának, valamint Izland, Norvégia, Svájc és Horvátország GDP-jének alakulását. Azt elemeztük, hogy 2008 második negyedévhez képest, amikor még a gazdasági válság jelei nem érződtek, hogyan sikerült helyreállítani a gazdaság teljesítményét. Az összesen 31 országot tartalmazó listán Magyarország a 25. helyen áll, mivel a jelenlegi GDP értéke 7,1%-kal alacsonyabb, mint négy évvel ezelőtt volt.

A környező országokkal és a Baltikummal összevetve (összesen 11 ország) a 7. helyen állunk, amely azt mutatja, hogy több hasonló fejlettségi szintű vagy gazdasági szerkezetű ország is képes volt jobban kikerülni a válságból, mint hazánk. 

(forrás: EUROSTAT adatai alapján Policy Agenda)

Ami ennél is nagyobb probléma, hogy mely ország milyen tendenciát mutat, azaz milyen előjelekkel kell számolni az elkövetkező években. Magyarország azon 12 európai ország közé tartozik, ahol újabb válság-hullámot mutatnak a gazdasági fejlődés adatai. Jelenleg azonban nem az a  kérdés, hogy mikor sikerül behoznunk a 2008-as szintet, hanem az, hogy egy rövid átmeneti fellendülés után vajon milyen mély lesz a  visszaesés újabb fázisa.

A tények tehát nem azt mutatják, hogy a magyar gazdaság problémái kizárólag az euróövezetre lennének viszzavezethetőek. Sokkal inkább azt, hogy ezen tagállamok nehéz helyzete hatványozottabban jelenik meg nálunk, és – a szakértők által jelzett hibás gazdaságpolitika mellett – ezáltal újabb válság-hullámot kelt.

A háztartások fogyasztása mélyponton

A hazai gazdaságpolitika egyik sarokköve a belső fogyasztás megerősítése, ezt szolgálta az egykulcsos adórendszer, amely révén a magasabb jövedelmű családok elviekben többet fogyaszthattak volna. Ezzel szemben – ahogy hónapok óta lehet látni – ezt semmi sem igazolja, sőt 2008-hoz képest a háztartások fogyasztási kiadása 10,2%-kal esett vissza. Ezzel pedig a vizsgált 31 ország közül a 23. helyen állunk.

A környező országokhoz és a Balti-államokhoz viszonyítva a középmezőnyhöz tartozunk. Problémát az jelenti, hogy tendenciáiban nálunk romlanak az adatok. Ezért, ha a trendek tovább folytatódnak, akkor 2 éven belül az utolsó három között lehetünk. Ez pedig politikai értelemben is viszonylag egyszerű képlethez vezet: Magyarország rosszabbul él, mint négy éve, miközben a szomszédos országokban bővülnek a háztartások kiadásai, azaz a belső kereslet élénkíti  a gazdaságot.

(forrás: Eurostat adatai alapján Policy Agenda)

A Policy Agenda véleménye szerint az adatok nem támasztják alá azt a kormányzati kommunikációt, hogy növekedési problémánk kizárólag az euróövezetben rejlik. Valójában a külső gondok begyűrűzése inkább sérülékenységünkre irányítja rá a figyelmet. Ez pedig azt is jelenti, hogy ha a kabinet meg akarja előzni a tovább mélyülő válságot, akkor elsősorban gyorsan pénzügyi  védőháló után kell néznie, ezt pedig álláspontunk szerint csak IMF/EU megállapodás tudja biztosítani. 

Interjú Kiss Ambrus elemzővel: http://gazdasagtv.hu/allamhaztartas/2012-09-12/lassan-a-gorogok-lesznek-a-versenytarsaink