Gazdasági Fejlődés Index: nincs érezhető javulás, sem optimizmus

Gazdasági Fejlődés Index: nincs érezhető javulás, sem optimizmus

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2013. III. negyedévében 0,95azaz az előző negyedévi (1,11) nagyon enyhe optimizmus elmúltésa mutató valamennyi rész-indikátora most újra az év elejei kedvezőtlenebb helyzetet jelzi. Az előző negyedévhez viszonyítva érezhetően pesszimistán ítélhető mega monetáris folyamatoknál tapasztalható helyzet, de a háztartások gazdálkodásánál sem látható alapvető fordulatra utaló jel. A vállalati gazdálkodás tartós fejlődése és gyors kibontakozása sem valószínűsíthető.

Nem észlelhető a gazdasági kibontakozás

A GFI eltérően a 2013. második negyedévi enyhén optimistaszintje után most újra a gazdaság stagnálását jelzi. Bár egyértelmű, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a válság ötödik évének végén összességében már enyhén bővülhet is, de ez a fejlődés változatlanul bizonytalan.

Gazdasági Fejlődés Index értékei (2010-2013.)

 

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

I. né

II. né

III. né

IV. né

I. né

II.né

III. né

IV. né

I. né

II.né

III. né

IV. né

I. né

II. né

III. né

GFI érték

1,30

1,39

1,23

1,00

1,25

1,12

1,36

1,04

1,08

1,05

0,90

0,98

0,98

1,11

0,95

változás

n.a.

0,09

-0,16

-0,23

0,25

-0,13

0,25

-0,32

0,04

-0,03

-0,15

0,08

0

0,13

-0,16

A szükséges mértékű felhalmozás korábbi elmaradása gátat szab a jövő évi intenzívebb bővülés lehetőségeinek. Az enyhe növekedést az infrastrukturális területeken folyó állami beruházások eredményezik, még nincs igazi termelő beruházás. A fiskális területen – az államháztartási hiánynál elért –egyértelmű eredmény is gátolja a kibontakozás lehetőségeit, és újabb veszélyt jelenthet a 3%-os hiánymérték betartásának komoly nehézsége, amit az államadósság mértékében tervezett erőteljes csökkentés elmaradása is jelez. A GDP 2012. évi erőteljes visszaesése, az ipari termelés lelassulása, a foglalkoztatási folyamatok zavarai, a fogyasztás további szűkülése után még most, 2013. harmadik negyedévében sem jelez az index a jövő évre egy erőteljes kibontakozást, csupán az alacsony bázishatásból eredő növekedést.

A monetáris és fiskális helyzetcsapdája

A GFI pénzügyi mutatói agazdaság helyzetében bekövetkező változtatások miatt– így a kormányzati hiány gazdaságot fékező, erőszakos leszorítása, az MNB alapkamat folyamatos és gyors csökkentése, a pénzügyi folyamatok és a bankrendszer jelentős mértékű túladóztatása – nehézségeket jeleznek. Az ÁFA-befizetésektervezettől történő elmaradása, és elsősorban a tőkebefektetések jelentős visszaesése, sőt elmaradása, a profitkivonás egyértelmű gyorsulása további bizalomvesztést mutat.

A vállalati szektor banki hitelállománya 2009-től minden negyedévben zsugorodik. A vállalati és a háztartási szegmens hitelezési folyamatainak továbbra is gátat szabnak a szigorú kondíciók.

2013 második negyedévében – már az MNB program hatására – a rövid távú hitelekben néhány milliárd Ft-os növekedés indult. A kedvezőbb kamatfeltételek azonban csak a vállalatok egy szűk körének jelentenek segítséget. A hitelkínálati korlátokat a jegybank Növekedési Hitelprogramja oldani fogja a kkv-szektorban, aminek pozitív hatása a harmadik-negyedik negyedévben már várható.

Nehezedik a háztartások helyzete

A háztartások helyzetét az elmúlt három évben a lakossági terheket növelő intézkedések, a rossz gazdálkodási folyamatok egyre jobban nehezítették.A GFI mutatóinak jelenlegi szintje szerint további visszaesés azonban nem várható, a háztartások több szigorítást talán már nem is tudnának tenni saját gazdálkodásukban, hiszen nagyobb részük már ténylegesen a fennmaradásukért küzd. A foglalkoztatottságban, a jövedelmi helyzetben 2013-ban stagnálás, 2014-től talán kis javulás várható és a fogyasztás is bővülhet kissé.

Kedvezőtlen azonban, hogy a háztartások vagyoni helyzetében nincs javulás, a lakossági megtakarítások állománya továbbszűkül. Bár a hitel-felvételi kényszer erősödik, a banki hitelnyújtáshoz még forrás megléte esetén sem lesz meg a hitelképesség megfelelő szintje. A reálkereset változásában nincs érezhető, számottevő javulás, a csekély eredményt is csupán a fogyasztói áralakulás hozta.

Nincs biztos növekedésre utaló jel a vállalkozások körében

A vállalkozói szféra gazdálkodásának egyetlen indikátora sem javul megnyugtatóan, annak ellenére, hogy a bizalmi indexek enyhén kedvezőbbé válnak. A német üzleti bizalmi index az év folyamán kisebb ingadozással ugyan, de enyhén emelkedik és a magyar KKV szektor bizalmi indexe is a harmadik negyedévtől kissé javult.Maradt azonban az egyértelműen kedvezőtlen környezet, az ipari termelés nem képes bővülni, a közvetlen tőkebefektetések teljesen visszaestek, sőt jelentősen nő a profitkivonás, és a termelő beruházások változatlanul elmaradnak. Sajátos módon 2013 elejétől a korábbi évekhez képest nőni kezdett a nem banki nettó külföldi finanszírozás, ezen forrásokat azonban csak a vállalatok szűk köre tudja igénybe venni, így nem is jelenti a gazdaság hitelkorlátjainak enyhülését. A vállalkozói szféra várja, hogy a kormányzat a vállalati hitelezés jelentős fejlesztésére tett ígéretét beváltsa és ezzel szélesedhessenek a várt növekedés esélyei.