Az új Büntető Törvénykönyv a TOP-ügy a következő negyedévben

Az új Büntető Törvénykönyv a TOP-ügy a következő negyedévben

A Policy Agenda a 2012. első negyedéves Politikai Hatás Index (PHa-index) előrejelzéséből kiderül, hogy az év első három hónapjában az új Büntető Törvénykönyv, a járások kialakításáról szóló törvény, valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelemről szóló törvény uralják jogalkotási szempontból a politikai napirendet. A sötét ló természetesen az EU-IMF megállapodás, amely felülírhat mindent.

Az első negyedév TOP 5 ügye

A PHa-index a várható jogszabályok társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása, a politikai kommunikációs lehetősége és a politikai szereplőkkel való lehetséges konfliktus alapján mutatja be, hogy milyen politikai hatása lesz egyes törvényeknek és jogszabálytervezetnek, amely a döntéshozók asztalára, és ezzel szinte párhuzamosan a közvélemény elé kerülnek a következő negyedévben.

2012. első negyedévben a kormány tavaszi törvényalkotási programja, munkaterve és az Országgyűlés előtt lévő előterjesztések alapján az elemzésünkben 54 jogalkotási kezdeményezést vizsgáltunk. Érdekesség, hogy 2011 eleje óta ez a legalacsonyabb szám, amely azt is kifejezi, hogy a kormány és a kormánypártok elviekben a jogalkotási tempó visszafogására készülnek. Még az EU-s elnökség ideje alatt is több új vagy módosuló jogszabállyal lehetett számolni.

A vizsgált jogalkotási kezdeményezések alapján az előttünk álló három hónapban a következő öt ügy lesz a leginkább a közvélemény figyelmének fókuszában (zárójelben a PHa-index):

1.      Az új Büntető Törvénykönyv (4) megalkotása lesz várhatóan a legnagyobb horderejű ügy. Szinte biztosan detektálhatóak olyan szakmai, majd ebből kibontakozó politikai viták, amely az érdeklődés középpontjába helyezik a kérdést. Amennyiben a kormánypártok egyedül fogadják el a BTK-t, akkor felerősödhetnek azok a hangok, amelyek szerint a kormánypártok visszaélnek hatalmukkal.

2.      A járások kialakításáról szóló törvény (3,6) azért lesz alapvetően meghatározó a politikai napirend szempontjából, mert továbbviszi a mostani önkormányzati rendszer átalakítását. Várakozásaink szerint konfliktusok is várhatóak ennek kapcsán a kormánypárti frakción belül is, mivel a járások kialakítása, központok kijelölésének kérdése a választókerületi képviselőket könnyen nehéz helyzetbe hozhatják.

3.      A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény (3,35) már a parlamenti zárószavazás előtt áll. Emiatt éles politikai konfliktusnak kevés ideje maradt, de a zárószavazás februárra való átcsúszása miatt a szakmai viták tovább folytatódhatnak arról, hogy helyes e a dohánykereskedelmet monopolizálni. A kérdés inkább azért került előkelő helyre a listán, mert jelentős társadalmi réteget érint és komoly gazdasági hatása van.

4-5.A Nemzeti Alaptanterv és a közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos két jogszabály (3,2-3,2) végzett a negyedik és ötödik helyen. Az új Nemzeti Alaptanterv várhatóan felerősíti azokat a politikai és szakmai vitákat, amelyek a köznevelési törvény elfogadásakor is lángoltak. Várhatóan komoly, és a médiában jól transzformálható ideológiai viták is lehetnek a NAT kapcsán.

A közösségi közlekedés finanszírozásának kérdése a jogalkotásban budapesti kerületi polgármesterek miatt jelent meg. A parlament egyelőre érdemben nem tárgyalta azt a javaslatot, amely a fővárosi vállalkozásokat terhelő iparűzési adó megemeléséből hozna új forrásokat főképpen a BKV számára. Feltehetőleg, ha januárban nem sikerül egy a kormány és a fővárosi vezetés számára is elfogadható finanszírozási tervet elkészíteni a BKV-ra, akkor kénytelen lesz valamilyen módon forrást teremteni a közösségi közlekedés életben tartásához a parlament. Ez azonban, akár a koalíción belül is nagyon éles vitákat hoz a felszínre.

helyezés

jogszabály-tervezet

előterjesztő (1)

PHa-index

1.

Büntető Törvénykönyv

KIM

4

2.

a járások kialakításáról, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

KIM

3,6

3.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Fidesz-KDNP

3,35

 

4-5.

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

NEFMI

3,2

A közösségi közlekedés finanszírozásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Fidesz

3,2

Sötét ló: EU-IMF tárgyalások

Ugyanakkor a politikai napirendet az első negyedévben alapvetően felboríthatja az EU-IMF pénzügyi segítségről szóló tárgyalások eredménye, vagy eredménytelensége. Mindkét verzióban gyorsan napirendre kerülhet az új jegybank törvény módosítása, vagy a pénzügyi stabilitásról szóló, év végén elfogadott törvény. De természetesen a gazdaság helyzete új, rendkívüli intézkedéseket, akár a költségvetés, akár az adójogszabályok átírását is eredményezheti.

Szintén a jogalkotással és a tárgyalásokkal összefüggő kérdés a még megmaradt magánnyugdíjpénztári megtakarítások kérdése. Kérdéses, hogy ha szükség lesz rapid módon erre a forrásra, akkor milyen jogi eszközöket vet be a kabinet.

A negyedik negyedévben a gazdaságpolitika vitt mindent

A 2011. negyedik negyedévi PHa-index alapján azt valószínűsítettük, hogy a 2012. évi költségvetés és az új adótörvények fogják meghatározni jogalkotási szempontból a politikai napirendet. Láthatólag a várakozásaink igazolódtak, mivel az idei év gazdasági mozgásterét rögzítő jogszabályok kapcsán nem csak éles belső, hanem külső bírálatok is érték a kormányt.

A harmadik legfontosabb ügynek az önkormányzati rendszer ígérkezett. Ugyanakkor, talán a szokatlanul gyors jogalkotási tempónak, és a sűrű politikai napirendnek köszönhetően mégsem ez a kérdés foglalkoztatta a közvéleményt. Annak ellenére, hogy ennek a társadalmi és gazdasági hatása továbbra is megkérdőjelezhetetlen, és alapvető hatással van a mindennapokra.

Ami mindenképpen megelőzte az önkormányzati rendszer átalakítását, az az új köznevelési törvény volt. A kérdés kapcsán a kormányzat nem csak a szakmai szervezetektől, ellenzéki pártoktól, hanem a legnagyobb kormánypárti frakcióból is nagyon éles támadásokat kapott. A törvény elfogadásához nélkülözhetetlen volt, hogy a miniszterelnök személyes presztízsét felhasználja a frakciójánál.

Az új Munka Törvénykönyve augusztustól kezdve erősen uralja a politikai napirendet, és erre hivatkozva kezdett erős támadásba az ellenzék és a szakszervezetek is. A kormány, eddigi szokásától eltérően nem is volt képes lezárni ezt a konfliktust azzal, hogy rapid módon elfogadtatta volna a törvény. De még a munkatervben foglaltakkal ellentétben sem nyújtották be az Országgyűlésnek a harmadik negyedév végéig a törvényjavaslatot. A decemberben elfogadott törvény továbbra is komoly kritikákat kapott, és tüntetések is voltak ennek kapcsán. Láthatólag a kabinet igyekezett azzal hatástalanítani a kritikákat, hogy mindenáron megegyezésre törekedett a munkaadói és munkavállalói szervezetekkel. Végül is csak a törvény egy részére sikerült egyezségre jutni.

A PHa-index módszertani sajátosságok miatt negyedéves előrejelzésre alkalmas, természetesen a vis maior helyzetek előrejelzése nem elvárható. Amennyiben részletesen kíván tájékozódni az index módszertanáról, akkor a www.policyagenda.hu honlapon ezt megteheti, illetve megtekintheti a 2012 első negyedévi TOP 10-es ügyeinek listáját: https://policyagenda.hu/hu/PHa/2012-elso-negyedev-jogalkotasi-szempontbol-top-10-uegye(1)  az előterjesztő változhat annak függvényében, hogy a kormány, vagy a kormánypárti képviselők nyújtják be a javaslatokat. Az elemzés készítésekor a munkatervben rögzített állapotból indultunk ki.