Eurofound nemzeti szakértői projekt

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) egy háromoldalú európai uniós ügynökség, amelynek feladata, hogy ismereteket nyújtson a szociális és munkával kapcsolatos politikák területén.

Az Eurofound keretében működik az EIRO és az EWCO:

  • Európai Munkaügyi Kapcsolatok Megfigyelőközpontja (EIRO):Az EIRO egy internet alapú szolgálat, amely Európa-szerte nyomon követi a munkaügyi kapcsolatok alakulását, elemzi a terület főbb fejleményeit és terjeszti a friss információkat. Az EIRO az EU szintjén és nemzeti szinten működő, vezető kutatóintézetek hálózatán alapul.

Tájékoztatási tevékenysége keretében friss híreket, összehasonlító tanulmányokat, éves összefoglalókat és éves aktualitásokat közöl a legfontosabb kérdésekről, tematikus és ágazati elemzéseket készít, valamint fejleszti az immár közel 300 címszóból álló európai munkaügyi kapcsolatok szótárát, amely a tömör definíciók mellett a szövegkörnyezetről is releváns információkat tartalmaz.

  • Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja (EWCO): Az EWCO az EU-tagállamok és az EU szintjén számol be a munka és a foglalkoztatás minőségével kapcsolatos tendenciákról és fejleményekről. Az EWCO az országos és EU-s szinten működő tudósítók hálózatán alapul, akik rendszeres friss híreket közölnek a munkakörülményekről, és beszámolnak az országos felmérésekről, illetve más konkrét témákról.

 

2014 márciusától Magyarország esetében a nemzeti tudósítói, szakértői feladatokat a Policy Agenda látja el. Ennek keretében Magyarországon a munka világát érintő hírekről, eseményekről, kutatásokról rendszeresen tájékoztatjuk az Eurofound-ot.

Feladataink közé tartozik:

  • negyedéves jelentések készítése Magyarországról;
  • időszakos kérdőívek alapján a magyar szakpolitikákról, érdekképviseleti rendszerről tájékoztatás készítése;
  • A szervezet ERM adatbázisának felöltése Magyarországon folyó leépítések, és munkahelyek létrehozása alapján. Az ERM a pénzügyi napilapok, és az üzleti sajtó beszámolóinak felhasználásával összegyűjti az európai szerkezetátalakítási tevékenységekre és ezek foglalkoztatási következményeire vonatkozó tényeket és számadatokat, az országok, az ágazatok és a szerkezetátalakítás típusa szerinti bontásban. Az európai szerkezetátalakulás folyamatos figyelemmel kísérése érdekében más forrásokkal is kiegészítik.
2014. 03. 17.  Folytatás